امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1499
تكبيرة الاحرام
سؤال 1: تكبيرة الاحرام چيست و به چه شكل بايد خوانده شود؟
جواب: گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب و ركن است و بايد كلمه الله و كلمه اكبر را پشت سر هم و به عربي صحيح گفته شود. و آن را تكبيرة الاحرام مي‌نامند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م948)
سؤال 2: اگر كسي براي رسيدن به نماز جماعت عجله كند و بدون اينكه بدن آرام باشد تكبيرة الاحرام بگويد نماز او صحيح است؟
جواب: موقع گفتن تكبيرة الاحرام، بايد بدن آرام باشد و اگر عمداً در حالي كه بدنش حركت دارد، تكبيرة الاحرام بگويد نمازش باطل است و چنانچه سهواً حركت كند بايد اول عملي كه نماز را باطل مي‌كند انجام دهد و دوباره تكبير بگويد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م951)
سؤال 3: اگر كسي شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه و يا بعد از گفتن آن در صحت آن شك كند چه بايد بكند؟
جواب: اگركسي شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزي شده به شك خود اعتنا نكند و اگر چيزي نخوانده، بايد با تكبير را بگويد و همچنين اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه بايد به شك خود اعتنا نكند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م956 و957)
سؤال 4: آيا موقع گفتن تكبيرةالاحرام بلند كردن دست‌ها تا محاذي گوش مستحب است و يا اينكه با شروع تكبير دست‌ها بلند شود و موقع گفتن تكبير دست‌ها بيفتد مستحب ديگري است يا همان نوع خاص وارد شده است؟
جواب: مستحب است با شروع به تكبير شروع به بلندكردن دست‌ها كند كه تا تمام شدن تكبير دست‌ها مقابل صورت و يا مقابل گوش‌ها برسد. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, ص 152, س89)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :