امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1570
قيام
سؤال 1: كدام قيام و ايستادن در نماز ركن محسوب مي‌شود لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟
جواب: قيام در موقع گفتن تكبيرةالاحرام و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متصل به ركوع مي‌گويند ركن است ولي قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ركن نيست و اگر كسي آن را از روي فراموشي ترك كند، نمازش صحيح است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م958)
سؤال 2: اگر كسي از روي فراموشي بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نرفته در مورد مسئله قيام چه عملي را بايد انجام دهد؟
جواب: بايد بايستد و به ركوع رود و اگر بدون اينكه بايستد، به حالت خميدگي به ركوع برگردد چون قيام متصل به ركوع را به جا نياورده، نماز او باطل است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م960)
سؤال 3: براي شخص مريضي كه نشسته نماز مي‌خواند قيام متصل به ركوع چه وضعي دارد؟
جواب: بايد از حالت نشسته به ركوع رود. (ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره), ج1, ص153, س92)
سؤال 4: آيا تكان‌هاي مختصر هنگام خواندن اذكار نماز چنانچه سهواً انجام شود و نمازگزار نتواند مانع آن شود، باعث اشكال در نماز مي‌شود؟
جواب: اشكالي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, ص154, س93)
سؤال 5: اگر كسي عمداً شخصي را كه مشغول خواندن نماز است به جلو يا پهلو هل دهد در صورتي كه نمازگزار روي از قبله نگرداند نمازش صحيح است يا خير اگر بيفتد يا خم شود چه طور؟
جواب: نماز او صحيح است و اگر در حال حركت ذكري گفته است در آرامش بدن آن را تكرار نمايد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج1, ص154, س96)
سؤال 6: اگركسي بيش از حد معمولي پاها را خيلي گشاد بگذارد نماز او چه حكمي دارد؟
جواب: كسي كه مي‌توانددرست بايستد اگر پاها را خيلي را گشاد بگذارد كه به حالت ايستادن معمولي نباشد نمازش باطل است. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م964)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :