امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1545
تشهد و سلام
سؤال 1: اگر كسي تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را بجا نياورده چه بايد بكند؟
جواب: بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز تشهد را قضا كند، و بنابر احتياط واجب براي تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1102 )
سؤال 2: اگر كسي سلام نماز را فراموش كند چه بايد بكند؟
جواب: اگر موقعي يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كاري هم كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي‌كند مثل پشت به قبله كردن انجام نداده بايد سلام نماز را بگويد و نمازش صحيح است. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1106 )
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :