امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1583
ساير احكام نماز
سؤال 1: از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل شده كه يكي از صفات شيعيان اداي 50 ركعت نماز در شبانه روز است، آنها كدامند؟
جواب: هفده ركعت نمازهاي واجب يوميه و 34 سي و چهار ركعت نافله هاي شبانه روز است كه اين نافله ها به شرح ذيل است دو ركعت نافله صبح، هشت ركعت نافله ظهر، هشت ركعت نافله عصر، چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشاء كه به صورت نشسته خوانده مي شود و يك ركعت محسوب مي شود و هشت ركعت نافله شب و دو ركعت نماز شفع و يك ركعت نماز وتر، كه به 11 ركعت اخير نماز شب هم گفته مي شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م764 و765)
سؤال 2: آيا جهت تمركز در نماز مي شود چشمهايمان را ببنديم؟
جواب: بستن چشم در نماز مكروه است و براي توجه بيشتر در حال قيام به مهر و در حال ركوع به بين پاها نگاه كنيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1157)
سؤال 3: آيا گفتن بسم الله... در اول نماز ظهر و عصر به صورت بلند واجب است يا مستحب؟
جواب: بلند خواندن بسم الله الرحمن الرحيم در حمد و سوره نماز ظهر و عصر مستحب مي باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1017)
سؤال 4: چرا وقتي كه نماز تمام مي شود دستها را به روي پاهاي خود مي زنيم؟
جواب: مستحب است بعد از نماز سه مرتبه الله اكبر گفته مي شود و در موقع گفتن دستها را تا نزديك گوش بالا ببريم و پائين بياوريم و زدن دست روي پاها مستحب نيست. (ر.ک عروة الوثقي، فصل التعقيب، ص234(
سؤال 5: آيا در حال نماز خواندن مي توان جواب سلام را داد؟
جواب: اگر كسي به نمازگزار به نحو صحيح سلام كند بايد به همان طوري كه سلام كرده جواب او را بدهد مثلاً اگر گفته سلام، جواب بدهد سلام. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1137)
سؤال 6: اگر انسان سهواً در حين نماز سر خود را برگرداند، نماز چه حكمي پيدا مي كند؟
جواب: اگر فقط سر خود را سهواً مقداري از قبله برگرداند نماز او باطل نمي شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1, ص640, م1131)
سؤال 7: تورك در تشهد نماز به چه معني است لطفا توضيح دهيد؟
جواب: تورك به معني نشستن بر روي ران چپ و قرار دادنِ روي پاي راست بر كف پاي چپ مي باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1105)
سؤال 8: آيا بيدار كردن اعضا خانواده و يا دوستان براي اداي نماز صبح بر شخص واجب است؟
جواب: بيدار كردن ديگران واجب نيست، بلي اگر خودشان سفارش كرده اند يا پدر براي تربيت فرزند اقدام به بيدار كردن كند اشكال ندارد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج1،س25)
سؤال 9: شخصي اگر بعداً متوجه شود كه نماز ظهرش صحيح نبوده است، تكليف او نسبت به نماز عصر چيست؟
جواب: نماز ظهر را اعاده كند و تكرار نماز عصر لازم نيست. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره)، ج1، ص139، م8)
سؤال 10: اگر كسي بر اثر حواس پرتي به جاي دو سجده، سه سجده بجا آورد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر اشتباهاً سه سجده انجام داده است، صحيح است و براي سجده اضافي بعد از نماز دو سجده سهو به جاي آورد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1047)
سؤال 11: حكم فرستادن صلوات در بين نماز براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ چيست؟
جواب: مستحب است وقتي انسان نام پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ را حتي اگر در بين نماز باشد بشنود صلوات بفرستد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1124)
سؤال 12: دعا خواندن به صورت شعر در قنوت و يا در جاي ديگر نماز چه حكمي دارد؟
جواب: دعا خواندن در قنوت و سجده مانعي ندارد ولي بعضي از مراجع دعاي به فارسي راحتي در قنوت نماز جايز نمي دانند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1135 و عروة الوثقي، ج1، ص242, م2 و3).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :