امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1733
نماز باران (استسقاء)
يكي ديگر از نمازهاي مستحبي، نماز استسقاء (نماز باران) است. استسقاء از باب استفعال به معني طلب باران و آبياري از خداوند است، و اين نماز در وقت كم شدن آب چاهها و چشمه ها و نباريدن باران، مستحب است طلب باران از خدا از طريق دعا و نماز.
سبب نيامدن باران به خاطر گسترش گناهان، ناسپاسي نعمتها، نپرداختن حق مردم، كم فروشي، ظلم، نيرنگ، ترك امر به معروف و نهي از منكر، نپرداختن زكات، حكومت و قضاوت بر خلاف حكم خدا و... است كه موجب خشم پروردگار و نيامدن باران مي شود.
كيفيت نماز استسقاء
اين نماز دو ركعت است و آن مانند نماز عيدين است (عيد فطر و عيد قربان). در هر ركعت يك حمد و يك سوره توحيد، و در ركعت اول، پنج تكبير دارد و در ركعت دوم چهار تكبير، پس از هر تكبير در هر ركعت، يك قنوت است. بهتر است در قنوت، دعايي خوانده شود كه طلب باران در آن است.
مستحبات نماز استسقاء
1. بلند خواندن حمد و سوره
2. مستحب است سوره اعلي در ركعت اول و سوره الشمس در ركعت دوم.
3. و نيز مستحب است اين كه نماز را بعد از گرفتن سه روز روزه بخوانند، يعني امام امر كند مردم را كه سه روز روزه بگيرند وآنگاه به صحرا روند براي نماز ، به نحو سه روز روزه، روز اول روزه شنبه و آخرش دوشنبه باشد و يا روز اول چهارشنبه و آخرش جمعه باشد.
4. ونيز مستحب است اين كه نماز باران پس از توبه ي مردم از گناهان به سوي خدا و بعد از تطهير اخلاق خود از صفحات پست نفساني باشد.
5. بيرون رفتن امام جماعت همراه با نماز گزار به صحرا، در نهايت وقار آرامش و خشوع و حالت نياز و انتخاب جايي تميز براي نماز، و داشتن حالتي نيازمندانه و ترحم انگيز، مثلاً پا برهنه بودن.
6. منبر را با خود به صحرا ببرند، مؤذنها همراه مردم باشند، پيران و كودكان و چهارپايان را هم با خود ببرند، و بچه ها را از مادرانشان جدا سازند تا گريه ها و ضجه ها زياد شود و سبب نزول رحمت گردد.
7. پيشنماز، پس از نماز، رداي خود را دگرگون سازد، يعني قسمت راست را به سمت چپ و سمت چپ را به سمت راست بگرداند و به صداي بلند صد مرتبه تكبير به طرف راست و صد بار تسبيح به سمت چپ بگويد و صد بار حمد و شكر خدا بگويد، مردم هم همصدا با او ذكر بگويند و آنگاه دعا كند، مردم هم دعا كنند و آمين بگويند و بسيار تضرع و ناله نمايند.
8. بهتر است در دعاها، از آنچه از امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نقل شده استفاده شود، از جمله دعاي 19 در صحيفه سجاديه.
9. دعاي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در مورد نماز باران.
10. چنانچه بعد از خواندن نماز با آن همه مقدمات دعاي ايشان مستجاب شد و باران باريد و سيراب شدند پس مطلوب حاصل است، و اگر استجابت دعا تأخير افتاد و باران نباريد، دوباره و سه باره به صحرا برگردند و نماز بخوانند و از رحمت خداوند مأيوس نشوند چون براي پيغمبران گذشته هم چنين اتفاقي افتاده كه در بار اول باران نباريده و بار دوم يا سوم باريده.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :