امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1717
نمازهاي ماه رمضان
اعمال ماه رمضان فراوان است. يكي از اعمال اين ماه نماز است.
از امام صادق ـ عليه السّلام ـ روايت شده كه هزار ركعت نماز در تمام ماه مبارك رمضان وارد شده.[1]
نمازهاي مستحبي ماه رمضان
1. دو ركعت در شب اول ماه رمضان.
2. دو ركعت نماز اول هر ماه.
3. دو ركعت در هر شب از ماه مبارك رمضان.
4. نماز در شبهاي قدر.
5. هزار ركعت در تمام شبهاي اين ماه.
6. براي هر شبي از ماه مبارك رمضان نماز مخصوصي بيان شده است.
طريقه خواندن نمازهاي مستحبي ماه رمضان
1. دو ركعت در شب اول ماه مبارك رمضان، در هر ركعت حمد و سوره انعام بخواند، و سؤال كند كه حق تعالي كفايت كند او را و نگاه دارد او را از آن چه مي ترسد.[2]
2. دو ركعت نماز اول ماه، كه كيفيت آن در ماه رجب بيان شد.[3]
3. دو ركعت در روز اول ماه، در ركعت اول سوره حمد و سوره فتح و در ركعت دوم سوره حمد و هر سوره اي كه خواست، مي خواند.
ثواب: حق تعالي جميع بديها را در آن سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آينده.[4]
4. در هر شب دو ركعت نماز، كه در هر ركعت آن پس از حمد سه مرتبه سوره توحيد را مي خواني و بعد از سلام مي گويي: «سبحان من هو حفيظ لا يفعل، سبحان من هو رحيم لايعجل، سبحان من هو قائم لا يسهو، سبحان من هو دائم لا يلهو».
پس از آن تسبيحات چهارگانه را (سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر) هفت مرتبه بخوان و سپس بگو: «سبحانك سبحانك سبحانك يا عظيم اغفرلي الذّنب العظيم»؛ پاكي تو، پاكي تو، پاكي تو، اي بزرگ! گناه بزرگم را بيامرز.
پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پيغمبر و آل ـ عليهم السّلام ـ
كسي كه اين دو ركعت نماز را به جا آورد، بيامرزد حق تعالي از براي او هفتاد هزار گناه.[5]
نماز شبهاي قدر
اول: شب قدر دو ركعت نماز با يك سلام (مانند نماز صبح) دارد، با اين تفاوت كه در هر ركعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحيد بخواند و پس از سلام نماز هفتاد مرتبه بگويد: «استغفرالله و اتوب اليه».[6]
دوم. صد ركعت نماز بخواند، و مي تواند به جاي اين صد ركعت شش روز از نمازهاي قضاي خود را به جا آورد، بدين ترتيب كه از ظهر روز اول شروع نموده و در عشاي روز ششم ختم نمايد (سه شب جمعاً 300 ركعت مي شود).[7]
كيفيت خواندن هزار ركعت
در تمام شبهاي اين ماه به ترتيب زير هزار ركعت نماز بخوان: از شب اول تا شب بيستم در هر شب بيست ركعت: ده تا دو ركعت مانند نماز صبح، هر دو ركعت به يك سلام، از شب بيست و يكم تا آخر ماه، هر شب سي ركعت به همان روش، و در هر يك از سه شب احياء (نوزدهم، بيست و يكم، بيست و سوم) صد ركعت به ترتيب مذكور.
لازم به يادآوري است كه اگر كسي نماز قضاي واجب بر گردن داشته باشد مي تواند به جاي اين نمازها قضاي نمازهاي واجب خود را بخواند، به رجاء اين كه هم واجبش ادا شود و هم ثواب اين نمازهاي مستحب را ببرد، و در اين صورت كم و زياد شدن چند ركعت از عدد مذكور عيبي ندارد.[8]
از امام صادق ـ عليه السّلام ـ روايت شده كه فرمود: «تصّلي في شهر رمضان الف ركعة» در ماه مبارك رمضان هزار ركعت نماز به جا آور.[9]
ياد آوري مي‎شود كه شبهاي ماه مبارک رمضان هر كدام نماز به خصوصي دارند كه در كتاب شريف مفاتيح الجنان به تفصيل آورده شده است.
[1] . وسائل الشيعه، ج 5، ص 184.
[2] . مفاتيح الجنان، ص 446.
[3] . مفاتيح الجنان، ص 452.
[4] . مفاتيح الجنان، ص 452.
[5] . مفاتيح الجنان، ص 373. المصباح المنير، ص 328.
[6] . المصباح المنير، ص 393 و 394.
[7] . المصباح المنير، ص 393 و 394.
[8] . المصباح المنير، ص 328، وسائل الشيعه، ج 5، ص 184.
[9] . وسائل الشيعه، ج 5، ص 184.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :