امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1398
شهيد رجائي، هميشه با نماز
روزي نزديك ظهر به منزل شهيد رجائي رفتم . ظهر، صداي اذان كه شنيده شد ، ايشان از جا برخاستند و براي اقامه نماز آماده شدند . ايشان را صدا زدند كه : « غذا آماده است و سرد مي شود . اگر اجازه مي فرمائيد ، بياوريم »
شهيد رجائي در همان حال فرمودند :« خير ، بعد از نماز .»
نگاهي به صورت آرام و چهره متبسم شهيد رجائي انداختم . با لبخند به من گفت :« عهد كرده ام هيچ وقت قبل از نماز ناهار نخورم . اگر هم زماني ناهار را قبل نماز خوردم و نماز را اول وقت نخواندم ، فردايش را روزه بگيرم .»
ايشان هميشه مي فرمودند :« به كار بگوئيد وقت نماز است ، به نماز نگوئييد كار دارم.[1]
[1] . كوتاه و خواندني از نماز ، نادر فاضلي ، ستاد اقامه نماز ، اول ، 1377 به نقل از دكتر غلامعلي افروز ، ص 51
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :