امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1687
در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد
حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد
از من اكنون طمع صبر و دل و هوش مدار
كان تحمل كه تو ديدي همه بر باد آمدرازي كه برِ غير نگفتيم و نگوييم
با دوست بگوييم كه او محرم راز است
در كعبه‌ي كوي تو هر آنكس كه بيايد
ازقبله‌ي ابروي تو در عين نماز است
حافظ
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :