امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1721
پيام مقام معظم رهبري، به چهارمين اجلاس سراسري نماز
بسم الله الرحمن الرحيم
فرا رسيدن موسم گردهمايي هاي ساليانة نماز ، بار ديگر فضاي فرهنگي كشور با نام و ياد همگاني اين فريضة عظمي ، معطر و منور گرديده است . همان طور كه مژده قيام نماز ، پيامبر عظيم الشأن ( صلي الله عليه و اله ) را - چنانكه در حديث آمده است - به وجد مي آورد ( و به بلال ، مژده رسان هميشگي نماز ، مي فرمايد : « اَرِحْنا يا بِلال! » يعني اي بلال ! دلم را با اذان كه مژده نماز است ، راحت بخش ! ) همان طور هم بزرگداشت نماز و گستردن و بلند كردن نام آن ، دل بندگان خدا را وجد و نشاط مي بخشد و ابرهاي تيرة ملال واضطراب را از آفاق آن ، پراكنده مي سازد ، و اين برخاسته از ويژگي خود نماز است كه مايه آرامش دلها و بر طرف كنندة نگراني ها ودغدغه هاي روحي در نماز گزار است .باري ، اينكه دو سالي است كه به همت مردان صاحب همتي ، ايران اسلامي به سوي حقگذاري نماز پيش مي رود . اگرچه ايرانيان مؤمن ، هرگز به نماز پشت نكرده و اين نعمت بزرگ خدا را نا سپاسي ننموده اند ، ليكن حق نماز غالباً چنانكه بايد ، گزارده نشده است و اكنون اين اميد كم كم در دل پديد مي آيد كه در آينده اي - به خواست خدا نزديك - نماز به درستي حقگزاري شود .
پديده هاي زيبايي چون : اقامة نماز هاي جماعت در سطح شهرها ، در ميدان ها و بوستان ها و ورزشگاه ها ، ساختن تالارهاي بزرگ و مناسب نماز در برخي و ساختن يا آماده كردن نماز خانه در برخي ديگر از جاها ، گرد آمدن بيش از پيش مردم و به ويژه جوانان در بسياري از مساجد ، بر پا داشتن نماز جماعت در ظهر عاشورا در ميان مراسم عزاداري ، نوشتن كتاب هاي بسيار در باب نماز و جز اينها ، همه و همه بر انگيزاننده هاي آن اميد بزرگ است .نشانه ها و شاخص هايي هست كه هر گاه و هر جا ديده مي شوند ، مي توان گفت :حق نماز ، گزارده شده است.نخست همگاني شدن نماز است . ناسپاسي بزرگي است كه ، كسي در محيط اسلامي به سر برد و نماز را كه برترين وظيفه هر مسلماني است ، به جا نياورد . چنين كسي نزد خدا و نزد بندگان خدا رو سياه و در حق خود مقصر است ، چرا كه خويش را از بركات نماز محروم ساخته و دربارة نماز كوتاهي كرده است . آنگاه كه در جامعة اسلامي همگان ، از پير و جوان و نوجوان ، و در هر موقعيت اجتماعي يا خانوادگي ، و در همه شرايط زماني و مكاني و جوي و در آسايش و در رنج و شادي و غم ، نماز را چون پايه دين و بخشي از زندگي يك مسلمان ، بجاي آوردند و به هيچ بهانه ، عمداً آن را ترك نكردند ، مهمترين نشانة حقگزاري نماز آشكار شده است .نشانة ديگر ، نيكو به جاي آوردن نماز است ، يعني با توجه به معني و مفهوم كلمات نماز و همراه با خشوع وحضور . و اين روح نماز است كه بدون آن ، نماز كالبدي است بي جان ، و اگرچه ساقط گنندة اقل تكليف ، ولي نه برآورندة همه هدف ها و مقاصد تشريع ، اين يك ، البته نيازمند آموزش و نيز تمرين است و اگر به كمك الهي ، تأمين شود ، عمق روحية ديني و بركات فراوان ايمان و عمل را با خود تأمين خواهد كرد . نشانة ديگر ، آبادي مساجد و افزايش نماز هاي جماعت است ، و اين به معناي بروز بركات نماز در سطح همكاري و همدلي اجتماعي است . بي شك اين فريضه نيز با همة اتكالش به عامل دروني يعني توجه و ذكر و حضور ، همچون ديگر واجبات ديني ، ناظر به همه عرصة زندگي انسان است و نه به بخشي از آن ، يعني زندگي فردي و شخصي هر كس و آن جا كه پاي فعاليت و نشاط دسته جمعي افراد جامه به ميان مي آيد ، نماز همچون گرم ترين و پر شورترين عبادت دسته جمعي ، نقش بزرگي را بر عهده مي گيرد .مظهر اين خصوصيت ، همين نماز هاي جماعت پنجگانه و نماز جمعه و نماز هاي عيد است .نشانة ديگر ، مطرح شدن نماز در عرصة مطالعات و تحقيقات علمي است . همان طور كه بحث فقهي دربارة نماز و مقدمات آن ، طولاني ترين مباحث فقهي در حوزه هاي علميه را تشكيل مي دهد ، بحث كلامي و عرفاني و اجتماعي نماز نيز بايد سلسة مهمي از مباحث ديني مطرح در سطح جامعه را پديد آورد . آگاهان ديني و محققان و نويسندگان در اين باره مقالات و تحقيقات وكتابهايي فراهم كنند و بحث نماز به طور مكرر در همة جايگاهاي تبليغ دين ، با زبان ها و شيوه ها و از زاويه هاي گوناگون مطرح گردد . در كتابهاي درسي دوره هاي مختلف ، به تناسب ، فصل فشرده يا گسترده ولي به هر حال ، عميق و متيني در بارة نماز گنجانيده شود .در صدا وسيما ، نماز همچون موضوعي كه بايد به همه آموخت ، تلقي گردد و در برنا مه جداگانه يا در دل برنامه هاي گوناگون ، از آن سخن رود و اعماق و رازها و درسهاي آن براي همه مردم بيان گردد . در سخنراني هاي ديني در مساجد و غيره ، بارها و بارها معارف نماز نيز همچون مسائل آن بازگو شود . نشانة ديگر آن است كه در همة جاي ها و ساختمان هاي دولتي و عمومي ، نمازخانه اي در خور ديده شود و نماز گزاردن در همه جا براي همه ، كاري در دسترس به شمار آيد . نشانة ديگر آن است كه بزرگان جامعه و كساني كه چشم ها به آن ها دوخته شده و انگشتها آنها را اشاره كرده است،درمراكز همگاني نماز ديده شوند ونمازخانه هاي مراكز عمومي،ويژه آدمهاي بيكاريا فرودست شمرده نشود.... و نشانه هاي ديگري كه با تدبر مي توان بدانها دست يافت ، هرگاه اين نشانه ها ، همه در جامعه اي پديد آيد ، به حق بايد گفت كه حق نماز در آن جامعه ادا شده است و هرچه اين نشانه ها بيشتر باشد گرايش به حقگذاري نماز بيشتر است .اينجانب با دعا براي دست اندركاران اين حركت الهي و به ويژه براي حجت الاسلام آقاي قرائتي كه تلاش عظيمي را وقف اين كار كرده اند ، و تشكر از كساني كه به اين دعوت حق پاسخ مثبت گفته اند و به ويژه از عزاداران عاشوراي حسيني امسال كه در روز عاشورا جلوة باشكوهي از نمازگزاري را نشان دادند ، از خداوند متعال خواهانم كه كشور ما و مردم ما را در اين فريضة بزرگ مانند بسي كارهاي مهم ديگر ، الگو و نمونه برتر سازد و ادعيه زاكيه حضرت بقيه الله الاعظم ( ارواحنا فداه و عجل الله فرجه )را شامل حال ملت وكشور فرمايد .
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
سيد علي خامنه اي
14/6/1373
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :