امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1628
پيام مقام معظم رهبري، به ششمين اجلاس سراسري نماز
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند متعال را سپاس مي گويم كه دلهاي نوراني و پاكيزه اي را به كار نماز و ترويج و برپاداري آن ، برانگيخته و شوق مجاهدت و تلاش مخلصانه در اين راه را به آنها بخشيده است . ثمرة كوششهاي هوشمندانة جمع شما در اين چند سال ، آن شده است كه نماز كه مظهر كامل پرستش و نيايش و رازگويي و نيازجويي و عشق و ايمان به محبوب فطري عالم وجود است ، پرتوي درخشانتر و حضوري برجسته در ذهن و عمل جامعة اسلامي يافته است . اكنون بحمدالله در بسياري از جاهايي كه جماعت مردم درآن گرد مي آيند و بويژه مراكز گردآيي جوانان مانند: مدارس ، دانشگاهها ، سربازخانه ها ، بوستانها و نيز دانشگاههاي دولتي و راهها و غيره، نماز ، حاضر و بارز و چشم و دل نواز است . نوشته ها و گفته هاي بسيار در رسانه ها و در كتاب ها و درس ها و برنامه هاي هنري و تبليغي ، به نماز مي پردازد و ذهن ها و دلهاي كسان بيشماري را به اين تكليف شيرين و دل نشين ، متمايل مي سازد و به گزاردن آن وا مي دارد .شك نبايد كرد كه اين ، راهي است به سوي كاميابي و توفيق در همة مهامّ شخصي و اجتماعي راهي است به سوي سعادت و فلاح ...« قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ ،اَلَّذينَ هُمْ في صَلوتِهِمْ خاشِعوُنَ ... » چه افراد و جماعتي كه با شناختن قدر و جايگاه ذكر و خشوع و انابه - كه نماز، مظهر كامل آن است - و همراه كردن كار و ابتكار دنيايي با آن ، به قله هاي تعالي و كمال رسيدند ، و چه بي خبران و كوته نظراني كه با غفلت از اين راز بزرگ هستي ، خود را از سعادت كامل محروم ساختند و چه در صورت تلاش و كار مادي و چه در صورت بيكاري و تنبلي ، هرجا به گونه اي خود را در منجلاب هاي محروميت و ناكامي غرقه ساختند . انسانهايي كه تلاش و مجاهدت در عرصه زندگي بشري با ياد خدا و انس با او و عشق به او همراه مي سازند ، خوشبختي در معاني حقيقي ان را درمي يابند و آن را براي جسم و جان خود فراهم مي كنند .شما برادران و خواهراني كه به امر نماز همت گماشته ايد از اين ديدگاه در تدارك بزرگترين خدمت به مردم و كشور خود هستيد و بي گمان ، ملت ما از معرفت به نماز و عمل به آن بهره هاي بزرگ در همة عرصه هاي زندگي خود خواهد برد .
مسئولان محترم اقامة نماز گزارش اميدبخشي از به كار بستن سفارشهاي قبلي دربارة نماز داده اند . اينجانب پس از سپاس از آنان و همة بخشهاي كه به آن سفارشها جامة تحقق پوشانده اند ، به همت دست اندركاران اين مهم و ديگر مديران و مسئولان كشور توصيه مي كنم كه :
1- براي تبيين ژرفاي نماز و معرفي رازها و زيبايي هاي آن ، دست به تلاش پيگير و همه جانبه اي زده شود . در كتابهاي معارف دانشگاهها و كتب درسي دوره هاي پيش از دانشگاهها و جزوه هاي كوچك و قابل فهم ، سخنان نغز و پر مغز و مضمون هاي تازة فراوان در اين باره وارد شود .
2- احكام فقهي نماز به صورت آسان و روان منتشر شود و جزوه ها و نوارهاي صوتي و تصويري مناسب براي فرستادن به ميان ملت هاي ديگر ، آماده گردد .
3- اذان از حنجرة اشخاص خوش صدا در همه جا پخش شود و هيچ شهر و محله اي محروم از آهنگ اذان نماند .
4- مساجد ، به شكل شايسته غبارروبي شود و خدمت به مسجد ، كاري مردمي و همگاني شمرده شود.
5- نماز صبح در مساجد اقامه شود .
6- نمازهاي جمعه درهر شهر با شركت فرزانگان و اصحاب معرفت در ستادهاي آن ، پربارتر گردد .
7- مديران دستگاههاي اداري و دولتي ، خود متصدي اقامه نماز در آن دستگاهها شوند .
8- در سربازخانه ها ، آموزش نماز و عمل به آن از آنچه هست ، جدي تر گرفته شود .
9- در ميان جاده هاي بياباني ، مسجد به قدر كافي ساخته شود و در شهرهاي سر راه در همة بيست و چهار ساعت ، مسجد باز و آماده وجود داشته باشد .
10- در شهرها و شهرك هايي كه تازه ساخته مي شود مسجد جامع ، نخستين بنا و مركز حقيقي شهر قرار گرفته و ساخته شود .
11- در همة اجتماعات با فرا رسيدن وقت نماز ، نماز به پا داشتـه شود و اجتماعاتي كه به خاطر انبوهي آن به هرجهت ديگـر قادر به اين كار نيستند برنامة زمـان بندي آنها جـوري تنظيم شـود كه با وقت نماز تصادف پيدا نكند .
12- و به طور خلاصه وضع شهرها و روستاهاي كشور را جوري كنيد كه هركس تازه وارد آن مي شود، آن را محيط اهتمام به نماز و جايگاه اقامه آن بداند .توفيقات همة شما را از خداوند خواستارم .
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
سيد علي خامنه اي
6/7/1375
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :