امروز:
سه شنبه 26 دي 1396
بازدید :
1873
پيام مقام معظم رهبري، به هفتمين اجلاس سراسري نماز
بسم الله الرحمن الرحيم
در ميان مجموعه وظايف خطيري كه با استقرار حاكميت الهي در نقطه اي از زمين بر دوش مؤمنان و بندگان زبدة خداوند قرار مي گيرد . قرآن اقامه نماز را شأني ويژه بخشيده و آن را در صدر فهرست ، جاي داده است : « اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي اْلَارْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ ... » اگر برپا داشتن نماز در ميان نماز ، نقش بنيادي نمي داشت و همچون پايه ي استواري براي پيشبرد هدفهاي بزرگ نظام اسلامي به شمار نمي آمد ، چنين تبليغ بليغي بر اهميت نماز نمي شد .حقيقت آن است كه نماز با نقش عظيم تربيتي ، با تأثير شگرف در ايجاد آرامش و سكينه قلبي مؤمنان ، با دميدن روح توكل و تقوا و اخلاص در نمازگزار ، با ايجاد فضاي تقدس و معنويت در پيرامون نمازگزار كه موجب دوري او و ديگران از گناه است و با درسهاي معرفتي گوناگون كه در الفاظ و اذكار آن نهفته است ، بسي بيش از صرفاً يك وظيفه شخصي ، و در واقع داراي يك نقش كليدي در اداره فرد و جامعه است . تاكيدهاي بليغي كه برگزاردن اين واجب شده ؛ و حتي پدر و مادر موظف شده اند كه فرزند خود را از دوران كودكي با آن مأنوس سازند ، در ميان همة واجبات ديني ، بي نظير است ، و اين بخاطر نقش استثنايي نماز در تنظيم انگيزه هاي رواني فرد و تأمين فضاي مناسب براي تحمل بارهاي سنگين وظيفه ، در جامعه است . با توجه به همة اين جهات ، به حق بايد نماز را برترين اعمال دانست و صلاي « حَيَّ عَلي خَيْرِ الْعَمَل » را در بانگ نماز سخني حكت آميز به حساب آورد . نماز است كه مايه هاي لازم ايثار و گذشت و توكل و تعبد را كه پشتوانه حتمي واجبات پرخطر و دشوار همچون جهاد ، نهي از منكر و ذكات ، د روح آدمي پديد مي آورد و او را شجاعانه بدان ميدان ها گسيل مي دارد . هنگامي كه به خاطر هجوم دشمن ، فريضه جهاد اهميت مي يابد اثر دشواري زندگي قشرهايي از مردم ، فريضه ذكات و انفاق ، همه را مخاطب مي سازد ، يا به اقتضاي تلاش دشمن در عرصه فرهنگ و اخلاق ، امر به معروف و نهي از منكر ، واجب همگاني مي شود ... در همة اين شرايط ، نماز ، نه فقط از شأن « خير العملي » فرو نمي افتد ، بلكه بمثابة پشتوانه روحي و معنوي همة مجاهدتها و ايثارها و خطرپذيري ها ، بر اهميت آن افزوده مي شود .امروز با سيطرة نظم ماشيني بر همة جامعه هاي بشري ، انسان و انسانيت ها سخت در فشارند . آحاد بشر در چنين نظمي ناگزيرند آهنگ زندگي فردي و اجتماعي را ، با نواخت سنگين و روح گداز و ماشين ، همسان و يك آهنگ كنند . رحم و مروت و گذشت و ايثار و بسي ارزشهاي اخلاقي ديگر ، در اين هم نواختي است كه كم تأثير و بيرنگ مي شود ، و خانواده و اخلاق همزيستي مهرآميز خانوادگي ، در چنين وضعي است كه پايمال و منهدم مي گردد . از دهها سال پيش دلسوزان و تيز بينان ، حتي در قلب محيط تمدن صنعتي و ماشيني ، اين خطر را احساس كرده و هشدار داده اند، و با تأسف ، هنوز ميليون ها انسان به ويـژه جوانـان كه احساسات لطيف تر و روحية آسيب پذيرتر دارند در اين بلاي بزرگ همچنان بي دفاع و بي علاج اند .نياز به رابطة معنوي با خداوند رحيم و كريم ، بدين جهت امروز براي مردم دنيا از هميشه حادتر و جدي تر است و نماز برترين و كارآمدتررين وسيله براي تأمين اين نيار است . بشريت امروز به نماز خالص و كامل و پرشور اسلامي ، از هميشه نيازمندتر است و شما مسئولان امر ترويج نماز بايد به كمك الهي بتوانيد ، نه فقط نسل روبه رشد و بالندة جوان كشورمان ، بلكه همة جانهاي نيازمند و كامهاي تشنه بشر متحير در سراسر جهان را ، اشباع كنيد و از سرچشمة نماز بهره مند سازيد .اينجانب ضمن تقدير از زحمات شما عزيزان كه سال به سال ، گسترده تر و بار آورتر مي شود ، شما و ديگر مسئولان و همة ملت عزيز را به نكات زير توصيه مي كنم :
1- آشنايان با معارف اسلامي ، شأن نماز و روح و محتوا و گسترة تأثير آن را در جان فرد و مجتمع را با شيوه هاي رسا ، تبين كنند ، و به ويژه هنرمندان براي اين مقصود از ابزار كارآمد هنر بهره بگيرند .
2- پدر و مادرها ، كودكان و نوجوانان را با صورت و معاني اين فريضه آشنا سازند و اگر بايد از ديگران كمك گرفت ، كتابهاي شيرين و آسان فهم را براي كودكان خود بخوانند .
3- معلمان مدارس در هنگام نماز ، نوجوانان پسر و دختر را به حضور در نمازخانه هاي مدارس تشويق كنند و خود پيش از همه به نماز بشتابند .
4- مسئولان پرورشي مدارس ، نماز را در رأس برنامه هاي پرورشي به شمار آورند .
5- مسئولان ورزش كشور ، محيط ورزش را با يادآوري و اقامه نماز روح بخشند و در تعيين فقط مسابقات ورزشي ، ساعت نماز را فارغ و زمين و زمان را آمادة برگزاري نماز كنند .
6- برنامه ريزان حركت رسانه هاي سفري مانند قطار و هواپيما و غير آن ، حفظ وقت و امكان نماز مسافران را در برنامه ريزي در نظر بگيرند .
7- ائمه محترم جماعات ، مساجد را از هميشه فعال تر كنند و آموزش ترجمه و مفهوم و روح نماز را به شكل نوين و جذاب ، در برنامه هاي خود بگنجانند .
8- نويسندگان كتب معارف دبيرستانها و دانشگاهها ، نماز را از موضوعات مورد بحث آن كتابها قرار دهند و در آن ، بحث هاي عالمانه و عميق در اين باره مطرح سازند .
9- جوانان عزيز ، دقائق معدود نماز را فقط براي نماز بگذرانند و در طول نماز ، تا آنجا كه مي توانند با تمركز و حضور قلب ، ماية زندگي بخش ذكر و تضرع را براي جان و دل نيازمند خويش تأمين كنند .
10- همگان ، نماز را كه داروي شفا بخش روح و ماية صفا و آرامش و نورانيت است ، برهمه كارهاي ديگر مقدم دارند و در هيچ شرايطي خود را از آن محروم نسازند و هرگـز به بهانة مشغله و گرفتـاري ، ايـن حضور رهايي بخش در محضر آفريدگار رحيم و كريم و عزيز را از دست ندهند .خداوند فيض نماز را بيش از پيش بر اين ملت مؤمن و نمازگزار ، ارزاني فرمايد .
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
سيد علي خامنه اي
7/7/1376
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :