امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1572
پيام مقام معظم رهبري، به چهاردهيمن اجلاس سراسري نماز
بسم الله الرحمن الرحيم
پيش‎ از هر سخن‎ بايد خداي‎ حكيم‎‎ و عليـم را بر توفيقي‎ كـه‎‎ بـه دسـت‎ انـدركـاران‎‎ ايـن گردهمايي‎‎ مبارك‎ ارزاني داشته‎ سپاس‎ گويم‎ و از آنان‎ به‎‎ ويژه جنـاب‎ حجـت‎ الاسـلام‎ آقـاي‎ قرائتي‎ به‎ خاطرتداوم‎‎ كار پيگيري‎ اين‎ مهـم قدرداني‎ كنم‎.
اهتمام‎ به‎‎ اقامه نماز در شمار برترين‎ مواد برنامه‎ كلان‎‎‎ دولت‎‎ اسـلامـي‎ اسـت الـذيـن ان مكناهم‎ في‎ الارض‎ اقاموا الصلوه‎‎ واتوالزكاه و امروا بالمعروف‎ و نهوا عن‎ المنكر .
اكنون‎‎ نوبت‎‎ محاسبه‎‎ خويشتن است بـايـد بـه حساب‎ خود در اين‎ وظيفه‎ بزرگ‎ بپـردازيـم‎ و كاركرد خويش‎ را بيازماييم‎.
اين‎‎‎ اجلاس‎ بار سنگين اين بررسـي‎ را بـردوش‎ گرفته‎‎ است‎‎ اگر چه مي‎ توان‎ حجم‎ خدمات رادر دستگاهها به‎ تقريب‎ مشخص‎ كرد ولي‎‎ ارزيابـي حقيقي‎‎ ودرست‎ آنگاه‎‎ ميسر مي گردد كه نتايج‎ و دستاوردها نيز محاسبه‎ شود.
مهمترين‎‎‎ شاخص‎ در تعيين موفقيت‎ باغبان , كميت‎‎‎ و كيفيت ميوه‎‎‎ اي‎ است كه درعرصه تـلاش‎ و مجاهدت‎‎ او به‎ دست مي‎ آيد.
توصيه‎‎ موكد اينجانب‎ اين‎ است‎ كه از نيـرو هاي‎ متفكر خلاق‎ و مولد درمجموعه‎ پيگير امر نماز بيشترين‎ بهره‎ گيري‎ صورت‎ گيرد.
از توانايي‎ هاي‎‎‎ نرم‎ افزاري در زمينه‎ هـاي هنر, ادبيات‎‎, فيلم‎ و تبليغـات حـداكثـر استفاده‎‎‎ برده شود راهكارهاي‎ برخـاستـه از توانايي‎‎ علمي و هنري‎ انتخاب‎ گـردد و همـه‎ ظرفيت‎ هاي‎ فراوان‎ موجود به‎‎ كارگرفته شود.
ارزيابي‎‎ مثبت‎‎‎ و رضايت برانگيزهنگامي صورت خواهد گرفت‎ كه‎‎ اين‎‎‎ فريضه انسان ساز همچون زلال‎‎ هميشه‎ جوشان‎ فضاي‎‎ زنـدگـي‎ و فضـاي دل همگان‎‎‎ را به‎ طراوت‎ اميد و ايمـان مـزيـن گرداند.
توفيق‎ همه‎‎ مسئولان‎‎ را در اين راه ازخداوند متعال‎ مسئلت‎ مي‎ كنم‎.
سيد علي خامنه‌اي
1383/10/6
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :