امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1489
نيمه‌ي شعبان

بده ساقي مي باقي به عشق خسرو خوبان
بزن مطرب ني و بربط كه آمد نيمه شعبان
قدر قدرت شهي آمد، علي فطرت، مهي آمد
چه قدرت، قدرت مطلق، چه فطرت، فطرت يزدان
تولد يافت مولودي ز امر قادر يكتا
كه از نور جمال او جهان شد روضه رضوان
خطش مشكين و لب غنچه، رخش زيبا قدش فتنه
چه قامت، قامت رعنا، چه صورت، صورت رخشان
زچشم و روي نيكويش توانم اينقدر گويم
كه رويش قبله‌ي دلها و چشمش چشمه‌ي حيوان
زلطف و رحمتش باشد، زبان الكن، قلم عاجز
چه لطفي، لطف بي‌منت، چه ياري،‌ياور ياران
بگو از من تو اي ساقي بآن سرو سهي بالا
توئي آقا، توئي مولا، بخلق عالم امكان
بجانم او بود، جانانكه جان عالمش قربان
بدردم او بود درمان، چه دردي، درد بي‌درمان
توئي سرور، توئي رهبر، توئي نوباوه حيدر
توئي سلطان بحر و برّ، ولي حضرت سبحان
توئي لطف و توئي جود و توئي رحم و توئي رحمت
توئي درياي بخشايش، توئي فيض و توئي احسان
توئي علم و توئي عالم، توئي حلم و توئي دانش
توئي دُرّ و توئي گوهر، توئي لؤلؤ توئي مرجان
توئي محرم، توئي همدم، توئي فخر بني آدم
توئي يار و توئي ياور، توئي غمخوار غمخواران
تويئ شاخص، توئي شامخ، توئي شافع، توئي راكع
توئي قائم، توئي غائب، توئي پيدا، توئي پنهان
بود مهدي تو را نام و بود شهرت تو را هادي
توئي مهر و توئي ماه و توئي خورشيد نور افشان
توئي عدل و توئي عادل، توئي عقل و توئي عاقل
توئي فضل و توئي فاضل، ‌توئي شاهنشه خوبان
كلام نغز و دلجويت بود شيرين و روح افزا
چرا؟ چونكه توئي ناطق، چه ناطق؟ ناطق قرآن
ز درد انتظارت جاي اشك از ديده خونبارم
شتابي كن كه رفت اي شه زكف دين و زدل ايمان
ترا از جان و دل چا كرد و صد عيسي، دو صد موسي
كنيز درگهت حور و فلك عبد و ملك دربان
زبان را جاي گويايي نباشد بهر ژوليده
چرا؟ چونكه نباشد گفتن مدح تو شه آسان
حسن فرح بخشيان (ژوليده‌ي نيشابوري)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :