امروز:
سه شنبه 3 بهمن 1396
بازدید :
1878
شاعران
1. نام يكي از شاعران معروف زمان حضرت علي ـ عليه السلام ـ بود كه از دوستان و شيعيان حضرت علي ـ عليه السلام ـ محسوب مي‌شود؟
2. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه شقشقيه به شعر كدام يك از شعراي زمان خود تمسك مي‌كند؟
3. نام شاعري است كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه 162 به شعر آن تمسك مي‌كند؟
پاسخ ها:
1. «فرزدق» يكي از شاعران نامي و از جمله شيعيان و مخلصان حضرت بود.
2. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه شقشقيه به شعر «اعشي» كه از شاعران معروف زمان حضرت بود تمسك مي‌كند.[1]
3. امرء القيس.[2]
[1] . خطبه 3.
[2] . خطبه 162، شماره 3.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :