امروز:
سه شنبه 3 بهمن 1396
بازدید :
4088
دشمنان حضرت علي (ع)
1. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در رابطه با قاتل خود ابن ملجم چه حكمي را صادر كرد؟
2. حضرت علي ـ عليه السلام ـ كدام گروه از دشمنان خود را حزب شيطان معرفي مي‌كند؟
3. حضرت علي ـ عليه السلام ـ به كدام يك از دشمنان خود در حال خطبه خواندن لعنت فرستاد؟
4. حضرت علي ـ عليه السلام ـ دستور كشتن كدام يك از دشمنان خود را صادر كرده بود؟
5. كدام يك از دشمنان حضرت علي عليه السلام بود كه بر اثر نفرين پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه وآله ـ هرگز از غذا سير نمي‌شد؟
6. حضرت علي ـ عليه السلام ـ كداميك از دشمنان خود را به شاخ بز تشبيه مي‌كند؟
7. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه شقشقيه با جمله«فلما نهضت بالامر نكثت طائفه و مرقت اخري و قسط آخرون» سه گروه از دشمنان خود را معرفي مي‌كند نام آن سه گروه را بنويسيد؟
8. حضرت علي ـ عليه السلام ـ در جواب نامه معاويه چه كسي را ننگ امويان معرفي مي‌كند؟
9. حضرت علي ـ عليه السلام ـ كداميك از دشمنان خود را پرگو و پر حرف پيرامون قتل عثمان معرفي مي‌كند؟
پاسخ ها:
1. حضرت علي ـ عليه السلام ـ درباره قاتل خود فرمود: «بعد از من فقط يك ضربه بر فرق قاتلم وارد سازيد و از مثله كردن او بپرهيزيد.
2. اصحاب جمل(عائشه، طلحه، زبير و ياران آنها).[1]
3. اشعث بن قيس.[2]
4. معاويه.[3]
5. معاويه.[4]
6. برج بن مسهرطائي.[5]
7، 1. ناكثين: گروهي بودند كه در ابتداء امر با حضرت علي ـ عليه السلام ـ بيعت كردند اما بعد پيمان خود را شكستند مانند طلحه و زبير.
2. مارقين: گروهي كوته فكر و نا آگاه در لباس تقدس و با منطقي كودكانه در برابر حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ بودند.
3. قاسطين: گروهي بودند كه بطور كلي حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ را به رسميت نمي‌شناختند و تن به حكومت مترقي و سعادت آفرين آن حضرت نمي‌دادند. لذا قاسطين يعني ستمكاران خوانده شدند. مانند معاويه.
8. ابوسفيان.
9. معاويه. «و قد اكثرت في قتله عثمان ...»[6]
[1] . خطبه 10.
[2] . خطبه 19.
[3] . خطبه 56.
[4] . خطبه 56.
[5] . خطبه 184.
[6] . نامه 64، 37.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :