امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
2103
حقائق التأويل في متشابه التنزيل
مؤلّف:
ابوالحسن محمد بن حسين موسي موسوي بغدادي، معروف به سيد رضي (م 406 هـ .ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلف در بخش كتب متون حديث آمده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين تفسير كه گفته شده است حدود ده جلد است فقط جلد پنجم آن كه حدود چهارصد صفحه است در اختيار مي باشد و بقيه ي آن ظاهراً از بين رفته است.
تفسير حقائق القرآن با اينكه تفسير مفصلي است اما تفسير همه قرآن نيست. بلكه مؤلف آياتي را انتخاب و تفسير مي كند مثلاً سوره آل عمران كه تفسير آن موجود است هر آيه اي را كه به نظرش مهم بوده تفسير مي كند اما با اينكه اين تفسير اين خصوصيت را دارد، ولي تفسير مفصلي است و مي تواند يكي از بهترين مدارك تفسيرهاي بعدي باشد و اينكه گفته شده در قديم تفسير موضوعي نداشتيم شايد بتوانيم بگوييم اين تفسير، تفسير موضوعي است چون گاهي مطلبي را بيش از حدّ تفسير يك آيه دنبال كرده است. مثل بحث محكم و متشابه كه نسبت با مجمع البيان و تبيان بسيار مفصل تر مطرح شده است.
وضعيت نشر:
كتاب حاضر در يك جلد به زبان عربي به همت انتشارات دارالمهاجر نجف در سال 1354 هـ .ق منتشر شده است.
همچنين کتاب حاضر به وسيله انتشارات بنياد بعثت تحقيق و در سال 1406 ه.ق به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :