امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
1988
تفسير روشن
مؤلّف:
علامه حسن مصطفوي (م 1383 ش)
معرفي اجمالي كتاب:
اين تفسير كه از جمله تفاسير فارسي شيعه است از نظر معاني آيات و تنظيم و اتقان مطالب تفسيري ممتاز مي باشد. روش تفسير حاضر بدين شكل است كه مفسر محترم پس از ذكر چند آيه، لغات مشكل و غير مشكل و معاني آنها را ذكر كرده و سپس آيات را ترجمه و با مختصر توضيحي نوشته است. پس از توضيح اجمالي مجدداً تفسير روشن و قاطع آيات را با زباني ساده بيان كرده و پس از آن اگر حديث معتبري مربوط به آيه موجود باشد آن را هم نقل نموده و مختصر توضيحي در مورد حديث مي دهد در قسمت پنجم به بعضي جهات از قبيل تركيب، اعراب و اگر لطائف مناسبي باشد به آنها هم اشاره مي كند.
مؤلف به مكي و مدني بودن و شأن نزول آيه فقط در جايي اشاره مي كند كه در مقام تفسير مؤثر باشد و ذكر نكردن آنها به تفسير و توضيح آيه لطمه زده و درنتيجه نتوان مقصود اصلي آيه را بيان كرد.
اين تفسير براي استفاده عموم مردم فارسي زبان تفسيري روان، روشن و مناسب مي باشد كه بطور روشن و خلاصه با تقسيم بندي مناسب نگاشته شده است.
مولف محترم کتاب ديگري هم به نام «التحقيق في لغات القرآن العظيم» در چند جلد نوشته است.
وضعيت نشر:
اين تفسير در شانزده جلد به زبان فارسي از طرف مركز نشر كتاب تهران در سال 1380 هـ .ش چاپ شده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :