امروز:
سه شنبه 30 آبان 1396
بازدید :
1994
تفسير موضوعى قرآن كريم
مؤلف:
حضرت آيت الله جوادى آملى (معاصر).
معرفى اجمالى كتاب:
اين تفسير، كه با گرايش كاملاً عرفاني نوشته شده، سبك تفسيرى آن بر مبناى قرآن به قرآن است و در عين حال براى تتميم و تكميل هر بحث از روايات معصومان نيز استفاده شده است.
اين تفسير سرشار از معارف اسلامى به شيوه عرفان حقيقى است. فهرست اجمالى مطالب اين كتاب به قرار ذيل است:
جلد اول: شناخت قرآن و نزول سه گانه آن، مسئله اعجاز، رسالت قرآن، جاودانگى و خاتميت آن، تحريف ناپذيرى قرآن و فهم قرآن.
جلد دوم: مبدأ و معاد، وحى و راههاى جهان بينى، دلايل توحيد، معيارهاى اخلاق، هدف آفرينش و نبوت و عصمت.
جلد سوم: وحى و رسالت، خرد و دانش، حيات و ممات از نظر قرآن.
جلد چهارم: وحى و تفكر، علم و عمل، معاش و معاد و برخى از مشاهدات قيامت.
جلد پنجم: بحث پيرامون فطرت، گرايشهاى صادق و كاذب از ديدگاه قرآن و راههاى تزكيه نفس.
جلد ششم: نبوت عامه و سيره انبياء.
جلد هفتم: ادامه سيره انبياء.
جلد هشتم: سيره رسول اكرم(صلى الله عليه وآله).
جلد نهم: ادامه مباحث نبوت، معاد و نصايح.
جلد دهم: مبادى اخلاق در قرآن، مقامات عارفان در نگاه ابن سينا، گزارشى از رسالة الطير عطار.
جلد يازدهم: مراحل اخلاق در قرآن.
جلد دوازدهم: فطرت در قرآن، فطرى بودن بينش و گرايش به خدا و دين و اخلاق و موانع شكوفايى فطرت در انسان.
جلد سيزدهم: معرفت شناسى در قرآن، اركان و مبانى شناخت، ميزان منطقى شناخت عقلى، شناخت شهودى و موانع شناخت.
وضعيت نشر:
اين كتاب، در قطع وزيرى، به همت نشر اسراء چاپ و منتشر شده است.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 525- 526
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :