امروز:
شنبه 4 آذر 1396
بازدید :
1793
تفسير البصائر
مؤلّف:
يعسوب الدين رستگار جويباري (معاصر)
در اين تفسير مؤلف به بيان فضيلت هر سوره و خواص آن، بيان غرض هر سوره و هدف آن، شأن نزول و ترتيب نزول سوره ها و آيات آن و وجوه قرائت پرداخته است.
وجه وقف و وصل در آيات قرآني، بحث لغوي و نحوي، بحث عميق فصاحت و بلاغت آيات قرآن، وجه اعجاز هر سوره، وجه تكرار قصص آيات و كلمات، تناسب بين سوره از لحاظ نزول و بين آيات آن، بيان ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تحقيق در اقوال و بيان مختار آن، تفسير قرآن به قرآن، بيان تأويل، بحث روايي با امعان نظر در جوانب روايات، بحث فقهي به طور اجمالي، بحث مذهبي با ذكر عقايد و اختلاف آراء، بيان حكم قرآني و معارف اسلامي به صورت مفصّل شيوه اين تفسير مي باشد.
وضعيت نشر:
اين تفسير در شصت جلد مي باشد ولي تاكنون جلدهاي 31، 33، 40 و 60 آن توسط چاپخانه اسلاميه قم در سال 1413 هـ .ق به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :