امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1521
خصائص الائمه
مؤلف:
ابوالحسن محمد بن حسين بن موسي موسوي بغدادي مشهور به سيد رضي (م 406 هـ .ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلّف در بخش كتب حديثي، ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
موضوع كتاب اعتقادي و تاريخي دربارة حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي باشد. وي روايات مربوط به حضرت را جمع آوري و تاريخ كامل و گويايي را در مورد آن حضرت تشكيل داده است .
كتاب حاضر براي تحقيق در زندگي حضرت، ارزشمند و قابل توجه بوده و از زمان نگارش مورد توجه و استفادة علماء قرار گرفته است.
اين كتاب از اولّين كتابهاي معتبري است كه به وسيلة يكي از فقهاي نامدار شيعه در بارة زندگاني حضرت علي ـ عليه السّلام ـ نگاشته شده است. در بسياري از كتابهاي معتبر به اين كتاب اشاره شده و از مطالب آن بهره گرفته شده است.
بعد از نگارش اين كتاب سيد رضي تصميم به جمع آوري نهج البلاغه گرفته است. چنانكه از اسم كتاب مشخص است، سيد رضي تصميم داشته در اين كتاب زندگاني تمام ائمه ـ عليهم السّلام ـ بياورد ولي به جهت نامشخصي فقط به زندگاني حضرت علي ـ عليه السّلام ـ اكتفا كرده است.
اين كتاب شامل مباحث زير مي باشد:
1) خصائص اميرالمومنين علي ـ عليه السّلام ـ.
2) معجزات آن حضرت.
3) علم آن حضرت به تنزيل قرآن.
4) جنگ آن حضرت با خوارج.
5) سخنان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در بارة حضرت علي ـ عليه السّلام ـ
6) سخنان عمر در بارة آن حضرت.
7) سوالاتي كه از حضرت پرسيده شده و جواب حضرت.
8) وصيّت حضرت به كميل.
9) كلام حضرت در بارة دنيا.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي با تحقيق استاد محمد هادي اميني توسط انتشارات آستان قدس رضوي مشهد، به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه ـ مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :