امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1417
كتاب اليقين بامره اميرالمؤمنين
مؤلف:
سيد بن موسي بن طاووس حلّي (م 664ق)
زندگي نامه:
ترجمة مؤلف در بخش تاريخ آمده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در مورد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و القاب مختلف آن حضرت بحث مي كند.
كتاب اليقين، در ابواب مختلف و در سه بخش عمده نگاشته شده است.
بخش اوّل: علت ناميده شدن حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به اميرالمومنين است كه 177 باب دارد و در هر باب يك روايت ذكر شده است.
بخش دوّم در باره علت ناميده شدن آن حضرت به امام المتّقين است كه شامل 24 باب و هر باب شامل يك روايت مي باشد.
بخش سوّم احاديثي است كه لقب يعسوب الدين را براي آن حضرت اثبات كرده و در 19 باب، كه هر باب شامل يك روايت است تنظيم شده است.
تنظيم اين كتاب مثل كتاب التحصين مؤلف مي باشد.
كتاب التحصين، بعد از كتاب اليقين به رشته تحرير در آمده است. كتاب اليقين به جهت شخصيت والا و ارزشمند سيد ابن طاووس، از اعتبار و ارزش بالايي برخوردار است و هميشه مورد توجه علماء و فضلاء بوده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب به همراه كتاب التحصين، در يك جلد از طرف مؤسسه دارالكتاب قم در سال 1413 هـ .ق، به زبان عربي، چاپ شده است.
حافظ فرزانه ـ مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :