امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1450
الالفين في امامة اميرالمؤمنين - عليه السلام -
مؤلف:
علامه حلي جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر (م 726 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش كتب فقهي شيعه ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب، همان گونه كه از اسمش پيدا است، در موضوع ذكر دلايل اثبات امامت اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - است. علامه حلي، كتاب را به يك مقدمه، دو مقاله و يك خاتمه تقسيم نموده است. ايشان در مقدمه مي فرمايد: «... من در اين كتاب از ادله يقيني و برهانهاي عقلي و نقلي هزار دليل بر امامت سيد اوصيا علي بن ابي طالب - عليه السلام - و هزار دليل بر ابطال شبهات مخالفان آوردم. همچنين به قدر كفايت، ادله امامت بقيّه امامان - عليه السلام - را ذكر كردم... و آن را بر يك مقدمه و دو مقاله و يك خاتمه مرتب نمودم».
مؤلف، كتاب را براي فرزند خود فخرالمحققين نوشته است. اصل كتاب در دو جلد تأليف شده و پس از علامه، فخرالمحققين آن را جمع آوري و مرتب نموده است. فخرالمحققين در پايان متذکر شده است نوشته كه در سال 754 ق در نجف اشرف كتاب را جمع آوري نمودم.
علامه در پايان كتاب فرموده: «اين آخرين مطلبي بود كه از ادله نقل كردم و مجموع آنها 1038 دليل است; لكن ادله امامت اميرالمؤمنين - عليه السلام - بسيار است و ما به همين مقدار اكتفا نموديم». از ظاهر اين گفته و مقايسه آن با آنچه در ابتداي كتاب ذكر نموده، چنين برمي آيد كه يا علامه از قصد خود منصرف شده و به همين مقدار از ادله اكتفا كرده و يا اينكه فخرالمحققين هنگام تنظيم كتاب بقيه ادله را پيدا نكرده و حدود نهصد و اندي دليل مفقود شده است. گرچه علامه حلي مقدمه مبسوطي در ابتداي كتاب آورده و دو مقاله را هم ذكر كرده، اما در كتاب اثري از خاتمه كتاب، كه در ابتدا وعده داده بود، به چشم نمي خورد.
وضعيت نشر:
اين كتاب، به زبان عربي به وسيله انتشارات دارالهجره، در قم در سال 1409 ه.ق چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 254-255
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :