امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1538
نهج الحق و كشف الصدق
مؤلف:
ابو منصور جمال الدين حسن بن سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بن مطهّر حلّي مشهور به علاّمه حلّي (م726 ق).
زندگي نامه:
ترجمه مؤلّف در بخش كتب فقهي ذكر شد.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب موارد اختلاف اهل سنت با قرآن و سنت در اصول و فروع دين و اثبات حقانيت تشيع را با ذكر ادلّه قانع كننده اي ذكر مي كند، مرحوم علامه اين كتاب را به درخواست خان مغول اولجايتو (سلطان محمد خدا بنده) كه از علامّه خواست كتابي نوشته و در آن ادله عقلي و نقلي شيعه را بيان كند، نوشته است. علامه در اين كتاب قصد داشته تشيع را در اصول و فروع معرفي كند و كج روي ها و كج انديشي هاي مخالفان را جواب دهد.
او در كتاب خود، اصول و فروع را همزمان آورده و به صورت تطبيقي بين شيعه و سني بحث نموده است.
كتاب حاضر در هشت باب و مسئله تنظيم شده است.
1) مسئله اوّل در ادراك.
2) مسئله دوم در نظر و فكر.
3) مسئله سوّم در صفات خداوند.
4) مسئله چهارم در نبوّت.
5) مسئله پنجم در امامت ( كه اكثر حجم كتاب را بر گرفته است) .
6) مسئله ششم در معاد.
7) مسئله هفتم در اصول فقه.
8) مسئله هشتم در مسائل فقهي كه نظر اهل سنت با قرآن و سنت نبوي مخالف است.
اين كتاب بارها به وسيله بزرگان ادب و علم به فارسي ترجمه شده است و از طرف مخالفان ردّيه هاي زيادي بر كتاب نهج الحق نوشته شده است مثل فضل بن روزبهان با نام ابطال نهج الباطل كه مرحوم قاضي نورالله شوشتري كتابي را در ردّ آن به نام كتاب احقاق الحق نوشت كه به سبب نگارش همين كتاب مخالفان كه قدرت جوابگويي به قاضي نورالله و اين كتاب را نداشتند او را به شهادت رساندند. و علامّه محمد حسن مظفر در تكميل كار قاضي نورالله كتاب شريف «دلائل الصدق في نهج الحق» را تأليف كرد.
كتاب نهج الحق از اعتبار و ارزش والايي برخوردار است به طوري كه دانشمنداني مثل قاضي نورالله و علامه مظفر در تاييد آن كتاب هاي با ارزش و مهمي را كه در نوع خودشان بي نظير هستند، نوشتند. در رويكرد سلطان محمد خدا بنده به مذهب تشيع و شيعه شدن او، اين كتاب نقش بسزايي داشته است.
وضعيت نشر: اين كتاب در يك جلد به زبان عربي با مقدمه سيد رضا صدر و تحقيق عين الله ارموي به همّت مؤسسة دارالهجرة قم در سال 1407 هـ . ق، به چاپ رسيد.
حافظ فرزانه ـ مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :