امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1479
اللوامع الالهيّه في المباحث الكلاميه
مؤلّف:
مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسين محمد حلي معروف به فاضل مقداد (826 هـ.ق)
زندگينامه:
ترجمة مؤلّف در همين بخش آمده است.
معرفي اجمالي كتاب:
كتاب اللوامع الالهيّه كتابي ديني, علمي و كلامي است و از گنجينه هاي علمي شيعه محسوب مي شود. مؤلّف در اين كتاب مذاهب باطله را مورد نقد قرار داده و آنها را با دليل ردّ كرده و عقائد حقّه شيعه و اسلام را با روش علمي و تحقيقي اثبات مي كند. اين كتاب در نظم و سبك بحث عالي بوده و براي آشنايي با اصول حقّه اسلام و شيعه، عقايد باطل مذاهب و حتي اديان ديگر، كتاب مناسب و پر فايده اي مي باشد.
كتاب حاضر در دوازده لامع تنظيم و هر لامع به چند بحث يا مسلك تقسيم شده است.
لامع اوّل در مباحث نظري، لامع دوّم در تقسيم علوم، لامع سوّم در وجوب، امتناع، امكان، قدم و حدوث، لامع چهارم در ماهيّت و لواحق آن، لامع پنجم در تقسيم ممكنات، لامع ششم در حدوث عالم، لامع هفتم در وجود صانع تعالي و احكام وجود، لامع هشتم، در صفات خداوند، لامع نهم در افعال، لامع دهم در نبوت، لامع يازدهم در امامت، و لامع دوازدهم در حشر و جزاء بحث كرده است.
در اين كتاب مباحث فلسفي نيز مورد بحث قرار گرفته است. ولي به جهت اينكه مباحث كلامي زياد بوده و مؤلّف مباحث فلسفي را براي فهم بيشتر مباحث كلامي آورده است، از اين رو اين كتاب در بخش كتاب هاي كلامي آورده شد. خود مؤلّف و بزرگان علم كلام هم اين كتاب را كتاب كلامي معرفي كرده اند. اين كتاب با حجم كم به مباحث مهم زيادي پرداخته است.
مؤلّف در مقدمه كتاب در خصوص علم كلام توضيح داده است و آيت الله شهيد سيد محمد علي قاضي طباطبائي (ره) كه اين كتاب را تحقيق كرده است. زندگي نامه مؤلّف را از ابعاد مختلف در مقدمه آورده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي با تحقيق سيد محمد علي قاضي طباطبائي (ره) توسط بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامي چاپ شده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :