امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1856
شرح باب حادي عشر
مؤلف:
مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسين محمد حلي سُيُوري مشهور به فاضل مقداد (م 826 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش كتب فقهي گذشت.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در اصول عقايد شيعه است و در شرح كتاب باب حادي عشر، تأليف علامه حلي نوشته شده است. علما و متكلمان شروح فراواني بر اين كتاب مختصر نوشته اند. از ميان آن شروح، شرح فاضل مقداد بيشتر از ديگر شروح، نظر علما را جلب كرده و ساليان متمادي است كه جزء متون درسي حوزه هاي علميه تشيع مي باشد. و با اينكه كتاب مختصر است، اما مؤلف اصول پنج گانه مذهب را به صورت نو، اجمال و آميخته با استدلال و برهان قوي تبيين فرموده و در آخر كتاب بحث مختصري در باب توبه و امر به معروف آورده است. كتاب شرح باب حادي عشر شامل مقدمات و نه فصل است كه فصل اول در توحيد، فصل دوم و سوم در صفات ثبوتيه و سلبيه، فصل چهارم تا هفتم در عدل، نبوت، امامت و معاد و دو فصل ديگر به توبه و امر به معروف اختصاص دارد.
فاضل مقداد در وجه تسميه كتاب به باب حادي عشر چنين آورده است: «اين کتاب باب حادي عشر ناميده شد; براي اينكه مصنف (علامه حلي)، كتاب مصباح المجتهد شيخ طوسي را ـ كه در عبادات و ادعيه است ـ خلاصه كرد و آن مختصر را به نام منهاج الصلاح في المختصر المصباح در ده باب تنظيم كرد و بعد اين باب را كه در اصول عقايد شيعه است، بدان افزود كه به باب حادي عشر (باب يازدهم) مشهور شد.
اين شرح از طرف مولف به النافع يوم الحشر, نامگذاري شده ولي به مرور زمان به شرح باب حادي عشر مشهور شده است. اين کتاب به وسيله حاج ميرزا محمد علي حسيني شهرستاني(1344 ه.ق) با نام الجامع في ترجمه النافع, به فارسي ترجمه شده است و هر سه کتاب يعني باب حادي عشر و شرح آن به همراه ترجمه فارسي, يکجا به چاپ رسيده است.
وضعيت نشر:
کتاب حاضر به همراه ترجمه فارسي آن در يک جلد توسط موسسه انتشارات علامه قم در سال 1414 ه.ق چاپ شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 264-265
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :