امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1482
گوهر مراد
مؤلف:
عبدالرزاق بن علي بن حسين لاهيجي قمي (م 1072 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي از متكلمان و حكيمان نامدار روزگار صفويه بوده است. گويا اصلاً از لاهيجان بوده و به همين مناسبت به لاهيجي مشهور شده است و چون به قم رفته و در آنجا ساكن شده، به قمي نيز شهرت يافته است. لاهيجي كلام را از متكلمان زمان، و حكمت را از صدرالدين شيرازي (م 1050 ق) فراگرفت و به دامادي صدرالدين هم مفتخر شد. وي ذوق عرفاني نيز داشت.
تأليفات:
شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام، شرح هياكل النور، رسالة في حدوث العالم، حاشيه بر حاشيه حكيم خفري بر الهيات شرح تجريد، حاشيه بر شرح اشارات، الكلمات الطيبة.
کتاب حاضر که از کتاب هاي خوب و جامع در مباحث کلامي و فلسفي مي باشد که در سه مقاله و هر مقاله در چند باب و هر باب در چند فصل تنظيم شده است. اهم موضوعات بحث شده در اين کتاب بدين شرح مي باشد.
مقاله اول در علم خودشناسي مقاله دوم در علم خداشناسي و مقاله سوم در فرمان خداشناسي بحث کرده است. در پايان کتاب مولف در ضمن يک خاتمه و دو مقصد به بحث سلوک باطن که در دو طريق يعني طريقه حکمت و طريقه شرع اشاره کرده است.
وضعيت نشر:
کتاب حاضر در يک جلد به زبان فارسي با مقدمه زين العابدين قرباني و تعليقات علي رباني گلپايگاني توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1414 ه.ق به چاپ رسيده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 265-266
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :