امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1521
أنيس الموحدين
مولف:
محمد مهدي نراقي (م 1209 ه.ق)
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش معرفي كتب قواعد فقهي ذکر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب داراي پنج باب مي باشد كه مباحث ذيل را مورد بحث و بررسي قرار داده است: باب اول در اثبات صانع، باب دوم در صفات باري تعالي، باب سوم نبوت حضرت محمد ـ صلي الله عليه وآله ـ، باب چهارم اختلاف در امامت، باب پنجم در حقيقت معاد.
اين كتاب كه به فارسي نگارش يافته، مباحث اعتقادي را با شيوه اي روان تأليف كرده و در آن آراي حكما و متكلمان را به همراه آيات و روايات مورد بحث و قرار داده است. مؤلف در اين كتاب شبهات رايج زمان خود را مطرح و به آنها پاسخ داده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب، با مقدمه، تصحيح و پاورقي آية الله قاضي طباطبائي و مقدمه علامه حسن زاده آملي توسط انتشارات الزهراء چاپ شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 266
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :