امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1673
انيس الاعلام في نصره الاسلام
مؤلف:
محمد صادق فخر الاسلام
زندگي نامه:
وي پارسايي بود مجاهد كه در ترويج آيين مقدّس اسلام كوشش فراوان مبذول داشت و در احقاق حق و نشر مباني اسلامي از هيچ كوششي فرو گذار نكرد. او سخنور و نويسنده به نامي بود كه كه در اشاعة حقايق مذهب جعفري از خدمت هاي بياني و علمي كوتاهي نمي كرد.
فخرالاسلام ابتدا در كيش سرياني بوده و با پدرش در اروميه مي زيسته و در همان جا تحصيل كرده و به درجة كشيشي رسيد. ولي از آن دين برگشته و دين اسلام و مكتب تشيّع را اختيار نموده و در نجف اشرف به تحصيلات خود ادامه داد تا از علماي اعلام اجازة اجتهاد گرفت.
او به جهت آشنايي به اديان به خصوص مسيحيت، كتابهاي زيادي در حقيقت اسلام و افضليّت آن بر اديان ديگر به رشته تحرير در آورده است. مردي بود مبارز كه بيشتر اوقات خود را به بحث و گفتگو در بارة اسلام و دفاع از حريم مقدس آن اختصاص داده و به قدري متواضع بود كه در پاي پلكان كاخ دادگستري تهران مي نشست و با مسيحيان به مباحثه مي پرداخت.
او مردي بود سخنور كه مجالس وعظ تهران را با سخنراني هاي خود زينت مي بخشيد.
تأليفات:
تحفة الاريب في رد اهل الصليب، تعيين الحدود علي النصاري و اليهود، رسالة فارقليط، حجة الإلهييّن في رد الطبيعيين، كشف الاعلام في نصرة الاسلام، كشف الاثر في اثبات شق القمر.[1]
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب يكي از ارزنده ترين آثار قلمي مؤلّف گرانقدر است كه زحمات زيادي را در تدوين و نگارش آن متحمّل شده است به طوري كه بزرگان زيادي براي كتاب تقريظ نوشته و از اين كتاب تجليل كرده اند.
در اين كتاب مؤلف به برتري اسلام و قرآن بر دين مسيحيّت و يهوديت پرداخته و در تمامي مسائل به مقايسه پرداخته است. او از كتابهاي عهد عتيق و عهد جديد آنها استفاده كرده و به ايرادات وارده به آنها پرداخته و با استفاده از قرآن و مباني اسلام با استدلال معقول و منطقي، جواب داده است. در اين كتاب به تضاد در بين عهد عتيق و عهد جديد پرداخته و تناقض هاي وارده در آنها را بيان كرده است. مؤلّف احكام وارده در تورات را بيان كرده و اشكالات آنها را نقد و بررسي كرده است و بحث امامت، نبوّت، معجزه و بحث مفصلي در ولايت علي ـ عليه السّلام ـ را با دلائل عقلي و استدلال هاي منطقي بررسي كرده است. در لا به لاي كتاب سعي كرده است مطاعني را كه خود مسيحيان به حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ وارد كرده و به او نسبتهايي مي دهند كه با نبوّت او متضاد است جواب داده و بررسي نمايد.
مؤلف تحريف هاي موجود در كتاب مقدس تورات و انجيل را بيان كرده و به بحث توحيد از ديدگان مسيحيّت، يهوديّت و اسلام پرداخته و مباحث مهمي را در ابطال تثليث و پسر خدا بودن عيسي ـ عليه السلام ـ به رشته تحرير در آورده است.
يكي از مباحث مهم اين كتاب بحث نماز در اسلام و اديان ديگر، اعجاز قرآن و فضيلت آن بوده و بحث نبوّت پيامبر اسلام و بشارت هاي وارده در مسيحيّت نسبت به پيامبر هم به خوبي تحليل شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در هفت جلد به زبان فارسي با تحقيق و تعليقات سيد عبد الرحيم خلخالي توسط كتاب­فروشي مرتضوي تهران در سال 1355 ش به چاپ رسيده است.

[1] . مقدمه كتاب انيس الاعلام في نصرة الاسلام و مقدمه ج 2.
حافظ فرزانه ـ مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :