امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1446
شيعه در اسلام
مؤلف:
سيد محمد حسين علامه طباطبايي (م 1360 ش).
زندگينامه و اظهار نظرها:
معاصر.
معرفي اجمالي كتاب:
هدف اصلي نويسنده از تأليف اين كتاب، ارائه تصويري كلي از هويت واقعي مذهب شيعه به انديشمندان مغرب زمين بوده است. وي پس از بيان مختصري از كيفيت پيدايش شيعه و مسئله خلافت و تاريخچه اي اجمالي از وضعيت شيعه در قرون دوم تا چهاردهم، از فرقه هاي شيعه همچون: زيديه، اسماعيليه، مزاريه و دروزيه سخن گفته است.
مؤلف در ادامه، منابع و راههاي تفكر مذهبي و معرفت ديني را از ديدگاه قرآن در سه بخش ظواهر ديني، بحث عقلي و كشف و شهود عرفاني به تفصيل بررسي و ويژگيهاي هر يك را بيان كرده است. در بخش پاياني كتاب، اصول اعتقادات اسلامي را از نظر شيعه دوازده امامي تحت عناوين خداشناسي، پيامبرشناسي، معادشناسي و امام شناسي مطرح ساخته است. خاتمه كتاب با عنوان پيام معنوي شيعه، جهانيان را به در پيش گرفتن راه خدا و رسيدن به آخرين درجه كمال انساني، كه همان ولايت و قرب الهي است، فراخوانده است.
اين کتاب براي آشنايي با عقايد و تاريخچه شيعه کتاب خوب و جامعي مي باشد.
وضعيت نشر: اين كتاب، به زبان فارسي (با تعليقات علي احمدي ميانجي) توسط انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، به قطع رقعي چاپ شده و به زبان هاي عربي و انگليسي نيز نيز ترجمه شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 277-288
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :