امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1495
محاضرات في الالهيات
مؤلف:
استاد جعفر سبحاني (معاصر)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب با بياني تازه مسائل علم كلام را مطرح نموده است. توجه به آراي دانشمندان معاصر مانند اشكال هيوم بر برهان نظم، از ويژگيهاي اين كتاب مي باشد. مؤلف کتاب را در هفت بخش تنظيم کرده است. در سه بخش از كتاب به مباحث الهي پرداخته و در چهار بخش بعد، مسائل كلامي مربوط به انسان را اثبات نموده و سپس به دلايل اثبات وجود خدا پرداخته است. توحيد در ذات و مراتب توحيد، اثبات اسما و صفات خداوند، عدل و حكمت از ديگر مباحث سه بخش ابتدايي اين كتاب است. در چهار بخش نهايي، اثبات نبوت و بيان انواع آن، حكومت و امامت، و مسئله معاد مطرح گرديده است. مؤلف در خاتمه به ذكر چند مسئله مهم و اخلاقي پرداخته و آن مسائل را از ديدگاه كلام شيعي بيان و اثبات نموده است. اين كتاب جزء كتب درسي حوزه مي باشد.
شروح و تعليقات:
علي رباني گلپايگاني اين كتاب را تلخيص كرده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب، توسط انتشارات مؤسسه امام صادق ـ عليه السلام ـ، در قم چاپ و منتشر شده و به فارسي نيز ترجمه شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 278
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :