امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1493
موسوعه امام علي بن ابي طالب - عليه السّلام - في الكتاب و السنه و التاريخ
مؤلف:
محمد محمدي ري شهري (معاصر)
معرفي اجمالي کتاب:
اين موسوعه در مورد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به صورت موضوعي بحث مي كند و در هر جلد به تعدادي از موضوعات مربوط به حضرت بحث و احاديث هر موضوع را بيان مي كند.
اين كتاب در دوازده جلد و هر جلد شامل چند فصل است كه در زير به آنها اشاره مي شود:
جلد اوّل در مورد زندگي، شخصيت و تولّد حضرت و به مباحث مربوط به تولد، رشد و تربيت مي پردازد.
جلد دوّم، در يازده فصل كه شامل مباحثي چون احاديث وراثت، خلافت، منزلت، خلافت. ولايت، هدايت، عصمت و سعي زياد پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ در تعيين جانشين، و احاديث ديگر، بحث مي كند.
جلد سوّم، در پنج فصل چون قصّة سقيفه، دورة عمربن خطّاب و در خصوص خلافت عثمان و كشته شدن او بحث مي كند.
جلّد چهارم، در افكار و عقايد شيعه و سني، بيعت نور، اصلاحات علويه، سياست اداري، حكومتي، اقتصادي، اجتماعي، قضائي، امنيّتي، لشگري و دولتي بحث مي كند.
جلد پنجم، ششم و هفتم به جنگ هاي حضرت به طور مفصّل پرداخته است.
جلد هشتم به بحث در خصوص علي ـ عليه السّلام ـ از زبان قرآن، پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ
و از زبان خودشان، اهل بيت ـ عليهم السلام ـ زنان پيامبر، اصحاب پيامبر، اصحاب خودشان و از زبان دشمنان، بزرگان و شعراء، پرداخته و بحث مي کند.
جلد نهم: به علي ـ عليه السّلام ـ از زبان شعراي قرن اوّل تا پانزدهم پرداخته و سجاياي اخلاقي و اعتقادي حضرت و جايگاه او در علم، سياست و مسائل اجتماعي را مطرح مي كند.
جلد دهم: به علم آموزي علي ـ عليه السّلام ـ در محضر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ جايگاه حضرت از لحاظ علمي و پاره اي از علوم حضرت در برخي موضوعات پرداخته است.
جلد يازدهم: به نطر عامه در مورد علي ـ عليه السّلام ـ در دورة حكومت و پاره اي از قضاياي او در دوره پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و بعد از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ پرداخته است.
جلد دوازدهم: به ذكر اصحاب علي ـ عليه السّلام ـ و عمّال حضرت فهرست وار، اشاره مي كند.
اين كتاب براي پژوهش و تحقيق در خصوص اميرالمومنين علي ـ عليه السّلام ـ كتاب جامع و خوبي است، مؤلف «موسوعه علي ـ عليه السّلام ـ » را با كمك و مساعدت آقايان محمد كاظم طباطبائي و محمود طباطبائي و جمع كثيري از علما و فضلاء، نگاشته است.
اين موسوعه و اثر گران سنگ، در دوازده جلد به زبان عربي، در مؤسسة دارالحديث قم در سال 1421 هـ .ق، به چاپ رسيده است. همچنين برخي از مجلدات اين کتاب به فارسي ترجمه شده است.
حافظ فرزانه ـ مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :