امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1708
الشواهد الربوبيه
مؤلّف:
صدر الدين شيرازي (ملا صدرا) (م 1050‍ ه.ق)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب نماينده افكار خاص ملاصدرا است. او در اين كتاب در بعضي موارد به نحو ايجاز و اختصار و در بعضي از مسائل به طور مفصّل آراء خود را با عباراتي سليس، روان و جذاب تقرير كرده است.
اين كتاب تقريباً حاوي خلاصه و تلخيص كتاب اسفار اربعه است. ولي بر خلاف اسفار در اين كتاب آراء خود را به طور خلاصه بيان كرده است.
اين كتاب يكي از متون عاليه فلسفي است كه ملا صدرا آخرين آراء و عقايد خويش را بيان كرده است. در برخي از قسمت هاي اين كتاب مطالبي ديده مي شود كه در اسفار و ساير كتب او ديده نمي شود.
اين كتاب مشتمل بر 5 مشهد است كه هر مشهد داراي چند شاهد و هر شاهد مشتمل بر چند اشراق است. بر اين كتاب حكيم و فيلسوف متأله حاج ملا هادي سبزواري و ميرزا علي اکبر حکمي قمي حاشيه زده اند.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي با تصحيح، تعليق و مقدمه فارسي سيد جلال الدين آشتياني به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :