امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1639
شرح منظومه
مؤلّف:
استاد شهيد مرتضي مطهري (م 1399 ق)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب حاصل تدريس استاد در فاصله سال هاي 1339 ش تا سال 47 ش كه بطور مكرّر براي دانشجويان تدريس شده است، مي باشد.
كتاب حاضر در دو جلد شامل شرح و تفسير سه مقصد از مقصدهاي هفتگانه شرح منظومه حكيم حاج ملا هادي سبزواري ـ قدس سره ـ مي باشد.
جلد اوّل شامل سه فريده از مقصد اوّل است كه متضمن امور عامه از حكمت اسلامي است. جلد دوّم شامل فريده هفتم از مقصد اوّل است كه مربوط به مباحث علّت و معلول و نيز فريده اوّل از مقصد سوم است كه در الهيّات بمعني الاخص, يعني احكام ذات واجب تعالي از اثبات وجود تا توحيد وجود و رفع شبهات مربوط به آن مي باشد. آخرين قسمت جلد دوّم در شرح و تفسير فريده اوّل از مقصد چهارم است كه به بحث در حقيقت جسم طبيعي و اثبات هيولي و ابطال جزء لايتجزي و تناهي ابعاد مي پردازد كه در واقع اين مباحث در حكم امور عامه بخش طبيعيات و قسمت قابل اعتماد و اعتنا در طبيعيات قديم مي باشد.
در كتاب حاضر رعايت نظم و ترتيب منظومه سبزواري نشده بلكه استاد شهيد در ترتيب مباحث بيشتر به اهميت و ضرورت مباحث براي دانشجو توجه داشته است.
كتاب شرح منظومه شهيد مطهري به سبكي روان و كلاسيك و متناسب با سطح دانشجويان فلسفه است. اين كتاب چكيده افكار و انديشه استاد در فلسفه اسلامي و يك دورة فلسفه اسلامي است. براي آشنائي با فلسفه اسلامي و ورود به فلسفه اين كتاب مناسب مي باشد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در دو جلد به زبان فارسي از طرف انتشارات حكمت تهران در سال 1360 ش به چاپ رسيده و توسط آقاي عبدالجبار رفاعي به عربي ترجمه شده و به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :