امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1569
فلسفتنا
مؤلف:
محمد باقر صدر (م 1400 ه‍.‍‍ .ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلّف در بخش کتب اصول فقه ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در فلسفه اسلامي و فلسفه ديالكتيك بحث كرده و مجموعه اي از مفاهيم اساسي از جهان هستي و روش تفكر صحيح مي باشد. كتاب حاضر در دو بخش كه؛ اوّلي نظريه شناخت و ديگري مفهوم فلسفي جهان مي باشد، بحث كرده و بخش اوّل در دو محور بحث مي كند؛ استدلال بر منطق عقلي، يعني ارائه روش عقلي در تفكر، بخش دوّم در پنج حلقه تنظيم و بدين شرح مي باشد؛ حلقه اوّل؛ در مفاهيم فلسفه, حلقه دوّم؛ ديالكتيك، حلقه سوم؛ بحث عليّت و قوانين آن، حلقه چهارم؛ ماده و بحث در مادية، الهية و علوم طبيعيه و انسانيّه، حلقه پنچم، در جواب و بررسي مهمترين مشكلات فلسفي بحث كرده است.
در مقدمه كتاب مؤلف به پاره اي از مسائل فلسفي به عنوان مقدمه بر مباحث كتاب, پرداخته است.
مؤلّف گرانقدر در مقدمه كتاب اشاره كرده است كه اين كتاب را با هدف تدريس و متن درسي فلسفه تدوين كرده است. از اين رو كتاب با متني سليس، روان و كلاسيك بوده و براي تدريس در مراكز آموزشي كتاب مناسب و پرفايده اي مي باشد.
كتاب حاضر در مباحث شناخت و فرق بين فلسفه اسلامي با فلسفه ديالكتيك ماركس، جامع و مناسب مي باشد و در بعضي از مدارس علميه به خصوص در مدارس كشورهاي عربي و بعضي از دانشگاه ها تدريس مي شود.
اين کتاب با نام فلسفه ما به فارسي ترجمه شده و از آن تلخيص ها و شرح هاي گوناگون عرضه شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي توسط انتشارات دار التعاريف للمطبوعات در سال 1410 ه‍.‍‍ ‍.ق به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :