امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1659
اصول فلسفه و روش رئاليسم
مؤلّف:
استاد علامه سيد محمد حسين طباطبائي (م 1402 ه‍.‍ .ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلّف در بخش كتب تفسيري آمده است.
معرفي اجمالي كتاب: اين كتاب مشتمل بر يك دوره مختصر فلسفه است. مهمّات مسائل فلسفه را بيان و سعي شده است كه حتي الامكان ساده و قابل فهم براي عموم باشد، تا همه كساني كه ذوق فلسفي دارند با داشتن اطلاعات مختصري بفرا خور حال خود از اين کتاب استفاده كنند.
در اين كتاب در عين اينكه از تحقيقات گرانبهاي هزار ساله فلسفه اسلامي استفاده شده, به آراء و تحقيقات دانشمندان بزرگ اروپا نيز توجه كامل شده است و مسائل مهم فلسفه قديم و مسائل با اهميّت فلسفه جديد مطرح شده است. در ضمن به مسائلي هم كه در فلسفه اسلامي و جديد سابقه ندارد مانند؛ نقّادي دستگاه ادراك و تمييز و تفكيك ادراك حقيقي از ادراك اعتباري اشاره شده است.
كتاب حاضر حاصل تلاش و همفكري انجمن فضلائي است كه به سرپرستي و استادي علامه تشكيل مي شده است و در قالب 14 مقاله مهم و با ارزش با سبكي زيبا و قابل فهم نوشته شده است. در مقاله اوّل به معرفي فلسفه و در مقاله هاي بعدي مباحث مهم فلسفه مورد بحث قرار گرفته و با بحث الهيّات خاتمه يافته است. كتاب اصول فلسفه استاد علامه طباطبائي با مقدمه و پاورقي استاد شهيد مطهري كه شاگرد علاّمه و عضو برجسته انجمن بوده، به چاپ رسيده است.
اين كتاب در بين علماء, دانشجويان و طلاّب از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و براي آشنائي با فلسفه و مباحث آن كتاب جامع و خوبي مي باشد.
اين کتاب توسط آيت الله جعفر سبحاني با نام اصول الفلسفه به عربي ترجمه شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در پنج جلد (3 مجلد) به زبان فارسي توسط شركت افست و از طرف خود نويسنده در سال 1333 شمسي به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :