امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1604
فيلسوف نماها
مؤلّف:
آيت الله ناصر مكارم شيرازي (معاصر)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در واقع به نقد و بررسي نظريه فلسفي كمونيست ها پرداخته است. كتاب حاضر در سه بخش تنظيم شده است.
بخش اول به نقد مذهب از نظر كمونيست ها و نقد ماترياليسم تاريخي پرداخته است.
بخش دوم؛ به قانون عليت، نظم، تصادف و عالم حيوانات و شگفتي هاي آن پرداخته است.
بخش سوم؛ در اين بخش به فرق بين ماترياليسم ديالكتيك, پاسخ مكتب هاي مهم فلسفي, تعريف متافيزيك، مكتب اكنوستيسيم و نظريات سوفسطائيها, اصول ماترياليسم ديالكتيك و انواع حركت از نظر فلسفه و فرق اساسي بين ديالكتيك و متافيزيك پرداخته و آنها را مورد نقد و بررسي قرار داده است.
در مقدمه كتاب توجه علماء به اين كتاب ذكر شده است. كتاب حاضر در نوع خود كم نظير و با سبكي روان و قلمي شيوا نگارش و در اوج تبليغ كمونيسم در ايران به رشته تحرير در آمده است. اين كتاب براي دست يابي به اصول كمونيسم و شناخت ماترياليسم، داروين، متافيزيك و مسائل مربوط به آنها، كتاب خوب و جامعي مي باشد.
كتاب فيلسوف نماها در سال 1333 ش برنده عاليترين جايزه كتاب و به عنوان تنها كتاب درجه يك در بين سه درجه شناخته شده و ترجمه عربي آن نيز عرضه شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان فارسي به همت انتشارات دارالكتب الاسلاميه تهران در سال 1339 ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :