امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1710
هستي از نظر فلسفه و عرفان
مؤلّف:
استاد سيد جلال الدّين آشتياني (معاصر)
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب كه شامل مهمترين مباحث وجود است بر طبق مشاعر رباني صدر الحكماء تصنيف شده است. نظر نگارنده در اين كتاب بيان اصالت و وحدت حقيقت وجود و اثبات مبدأ وجود و فيض به طريقه متألهين از حكماء و محققين از عرفا مي باشد.
كتاب حاضر كتاب روان و سليسي است كه به شكلي زيبا و روان به بحث در مباحث وجود و فلسفه پرداخته است. به اقوال بزرگان اين علم در بسياري از مباحث توجه كرده و غالباً عين مطالب آنها را در اصل كتاب يا در پاورقي آورده است. مؤلف سعي كرده است در اين كتاب مباني ذوقي عرفاني را برهاني كرده و براي اثبات هر كدام اگر برهاني پيدا كرده آورده است. كتاب حاضر در 20 فصل تنظيم شده و براي دانشجويان و طلاب مبتدي در مباحث فلسفي و آشنائي با كليّات مباحث فلسفه كتاب خوبي مي باشد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان فارسي، به همت مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي در سال 1376 ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :