امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1757
تفكر فلسفي غرب
مؤلّف:
علي دژاکام
معرفي اجمالي كتاب:
در اين مجموعه انديشه تمامي متفكران مغرب زمين كه در آثار مرحوم علاّمه مطهري مورد نقد و بررسي قرار گرفته، گرد آوري شده است. اين مجموعه فقط حاوي مباحثي است كه استاد به طور صريح پيرامون آنها سخن گفته و از برداشت هاي سليقه اي و شخصي پرهيز شده است.
كتاب حاضر مجموعه اي است كه صبغه نقّادي داشته و در مقدمه بعد از معرفي كوتاهي در خصوص استاد به آسيب شناسي ديني و آسيب شناسي دين شناسان پرداخته است.
در جلد اوّل به بررسي افكار فيثاغورث، ذيمقراطيس، سوفسطائيان، سقراط، افلاطون، ارسطو، فرانسيس بيكن، ديويد هيوم، ژان ژاك روسو، ژان پاتيست و ايمانوئل كانت مي پردازد. در بخش بررسي افكار كانت، افكار وي به طور مفصل مورد نقد قرار گرفته و از بخش هاي ديگر مفصل تر مي باشد. در جلد دوّم به نقد نظريه هاي فلسفي آرتور، اوگوست، كنت، چارلز رابرت داروين، اسپنسر، ويليام جيمز، فردريش فيلهلم نيچه، فرويد، سر جيمز جتر، و مكتب اگزستانسياليسم و ... پرداخته است.
اين كتاب مجموعه كاملي از نقد تفكر فلسفي غرب است كه با سبك روان و سليس كه از ويژگي كتاب هاي استاد مطهري است، مي باشد. براي دسترسي به افكار فلسفي فلاسفه غرب، بطور ساده, خلاصه و يكجا، اين كتاب مناسب و قابل استفاده مي باشد.
اين كتاب را آقاي علي دژاكام از آثار استاد مطهري كه در كتاب ها و مقالات مختلف ذكر شده است، جمع آوري كرده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در دو جلد به زبان فارسي به همت مؤسسة فرهنگي انديشه تهران در سال 1375 ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :