امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1647
مختصر التذكره بأصول الفقه
مؤلّف:
ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان عكبري بغدادي معروف به شيخ مفيد (م 413 هـ . ق)
زندگي نامه:
ترجمه مؤلّف در بخش کتب فقهي گذشت.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب از نخستين كتابهايي است كه به وسيله علماي شيعه در علم اصول فقه به رشته تحرير درآمده است و بهترين دليل بر اصالت مباحث اصولي و قواعد آن بوده و ثابت مي كند كه آراء و نظريات اصولي تنها در اين زمان مطرح نشده اند بلكه در طول قرنهاي متمادي مورد بحث علما و فقهاي شيعه بوده است. كتاب حاضر از بهترين كتابها براي شناخت ديدگاه هاي اصولي شيخ مفيد و فقهاي معاصر ايشان و تاريخچة مباحث اصولي به شمار مي آيد.
شيخ در اين كتاب مباحث اصولي را به سه قسم عقل، زبان و نصوص شرعي تقسيم مي كند. مراد ايشان از زبان، زبان عربي است كه وسيله شناخت كلمات و معاني آنهاست و مراد از نصوص شرعي، كتاب و سنت مي باشد. و از مباحث ديگر كتاب مي توان به، خبر واحد، خبر مرسل، اجماع، ظواهر، دلالت امر، مجمل و مبين و نسخ اشاره كرد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در يك جلد به زبان عربي به همّت كنگره بزرگداشت هزارة شيخ مفيد در سال 1413 به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :