امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1641
فوائد الاصول
تقريرات درس:
ميرزا محمد حسين غروي نائيني (م 1355 ق).
مؤلف:
ميرزا محمد علي کاظمي خراساني (م 1365 ق)
زندگينامه و اظهار نظرها:
ميرزا محمد حسين فقيهي امامي، اصولي، حكيم، اديب، متولد در نائين، و متوفي در نجف بود. او در اصفهان نزد محمدباقر نجفي و ابوالمعالي كرباسي كسب علم نمود، سپس به عتبات رفت و در سامرا نزد ميرزاي شيرازي و سيد محمد فشاركي و سپس در كربلا نزد صدر و در نجف نزد آخوند خراساني سالها تحصيل نمود. ميرزاي نائيني در دوران مشروطه خواهي از طرفداران اين نهضت بود. او پس از وفات حاج ميرزا محمدتقي شيرازي و آقاي شريعت، مرجعيت تام يافت و رياست شيعه به او منتهي شد. وي در سال 1341 ق، در اعتراض به دولت عراق از اين كشور به ايران تبعيد شد.
تأليفات:
حاشيه بر كتاب عروة الوثقي، وسيلة النجاة، تنبيه الامة و تنزيه الملة، رساله في الصلاه في اللباس المشکوک.[1]
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در اصول فقه شيعه اماميه و در واقع تقريرات درس مرحوم ميرزا محمد حسين غروي نائيني است كه به وسيله شاگرد وي شيخ محمدعلي كاظمي خراساني نوشته و تدوين شده است. اين كتاب مهم و معتبر، مورد توجه علماي متأخر در حوزه هاي علميه شيعه بوده است.
موضوعات كلي مورد بحث در اين كتاب عبارت اند از: تعريف علم اصول و مسائل مربوط به آن، ماهيت وضع، صحيح و اعم، مشتق، اوامر، نواهي، مفاهيم عام و خاص، مطلق و مقيد، قطع، ظن، شك و... .
استادان:
حاج ميرزا محمد حسن شيرازي، مرحوم سيد محمد اصفهاني،
شاگردان:
سيد جمال الدين گلپايگاني، سيد محمود شاهرودي، سيد محمد حجت كمره‌اي، سيد محسن طباطبايي حكيم، سيد محمد حسين طباطبايي، شيخ موسي خوانساري، شيخ محمد علي كاظم خراساني و جمعي از بزرگان و مراجع معاصر ايران...
وضعيت نشر:
اين كتاب، به همت انتشارات مؤسسه نشر اسلامي، در قم در 4 جلد چاپ و منتشر شده است.

[1]. اعيان الشيعة، ج 6، ص 54.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص148
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :