امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1682
الفتوح
مؤلف:
ابو محمد احمد بن اعثم كوفي (م 314 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي محدث، شاعر و مورخ شيعي بزرگ قرن سوم و چهارم هجري است. عدم اطلاع دقيق محققان از زادگاه و تاريخ تولد و زندگاني وي به حدي است كه در نام و نسب وي اختلاف كرده اند; همچنين لفظ اعثم را كه لقب پدر او بوده است، گاهي درباره خود ابن اعثم به كار برده اند.
ابن اعثم شاعر نيز بوده و ياقوت حموي ابياتي از او را در معجم الادبا آورده است.[1]
تأليفات:
التاريخ في شرح الوقايع، المألوف، الفتوح.
معرفي اجمالي كتاب:
متن عربي كتاب از پس از رحلت پيامبر - صلي الله عليه وآله - شروع شده و تا پايان خلافت مستعين ادامه يافته است. ابن اعثم در بيشتر موارد از مآخذ خود ياد نكرده، اما بسياري از اخبار او را در ساير منابع مي توان يافت; هر چند از برخي منابع خود ياد كرده; مانند شعبي، نصر بن مزاحم، واقدي، زهري و هشام كلبي.
ابن اعثم در اخبار مربوط به جنگ امويان و عباسيان و آغاز خلافت عباسيان، به طور مرتب مطالبي را از مدائني نقل كرده و مطالب او درباره عراق افزون بر اخبار از شهرها است. يك جلد از چاپ هشت جلدي درباره كربلا است و از مآخذ دست اول حماسه كربلا محسوب مي شود.
شروح و تعليقات:
محمد بن محمد مستوفي اين كتاب را در سال 598 ق ترجمه كرده است. اين ترجمه ترجمه اي آزاد است كه از حيث ادبي از اهميت زيادي برخوردار است و تنها تا وقايع مربوط به امام حسين - عليه السلام - ترجمه شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب، به همت انتشارات دارالكتب العلميه لبنان، در سال 1406 ق چاپ و منتشر شده است.

[1]. مقدمه الفتوح.
محمدرضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي، ص 304- 305
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :