امروز:
شنبه 30 دي 1396
بازدید :
1611
سيماي كارگزاران
مؤلّف:
شيخ علي اكبر ذاكري (معاصر)
زندگي نامه:
وي از نويسندگان و محققان جوان و در قيد حيات مي باشند.
معرفي اجمال كتاب:
اين كتاب به تحقيقي جامع در ذكر اسامي و احوال كارگزاران حضرت علي ـ عليه السّلام ـ پرداخته و در اين موضوع بي نظير بوده و مي تواند مورد استفاده پژوهش گران باشد.
مؤلف پس از بحثي در مورد حكومت حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و ذكر مشكلات و ويژگي ها و حوادث دوران حكومت آن حضرت و علّت قيام مردم عليه عثمان و نحوة انتخاب حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ، به ذكر اسامي و احوال كارگزاران حضرت در مناطق مختلف مي پردازد. مؤلّف در مقدمه كتاب به نقل بخشنامه هاي حضرت به كارگزاران و شيوة انتخاب آنها اشاره مي كند. در ذكر كارگزاران بر طبق منطقه و كارگزاران هر منطقه را جداگانه ذكر كرده است.
مؤلف كارگزاران حضرت را به هفت دسته تقسيم كرده و به شرح حال آنها مي پردازد.
1ـ استانداران و فرمانداران 2ـ كارگزاران بيت المال 3ـ گرد آوران صدقات (ماليات) 4ـ بازرسان 5ـ قضات 6ـ كاتبان و دبيران 7ـ حاجبان و دربانان.
مؤلّف در اين كتاب به مواضع سياسي هر كدام از كارگزاران قبل از دوران كارگزاري اشاره و سخنان و نامه هاي حضرت به آنها را آورده و به مناسبت در بخش هاي مختلف به حوادث دوران حكومت حضرت پرداخته است. بنابراين به شرح جنگ هاي، جمل، صفين، شرح تجاوزات و غارتگري معاويه به سرزمين هاي تحت حكومت حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي پردازد.
وضعيت نشر:
اين كتاب در سه جلد به زبان فارسي به همت انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، در سال 1371 ه‍ .ش به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :