امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1453
الفهرست
مؤلف:
شيخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن طوسي (م 460 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش معرفي كتب فقهي گذشت.
معرفي اجمالي كتاب:
اين کتاب را شيخ طوسي به درخواست شاگرد نام آورش قاضي ابن براج طرابلسي نگاشته است. از خصوصيات كتاب يكي اين است كه نام روات به ترتيب الفبا ذكر شده است. ديگر اينكه مؤلف علاوه بر ذکر نام راوي به ثقه يا ضعيف بودن راوي نيز اشاره مي کند, حتي نظر علما و رجال اهل سنت را نيز در بعضي موارد نقل مي كند و سوم اينكه راوي اگر كتاب داشته باشد، اسم كتاب وي را نيز نقل مي كند.
وضعيت نشر:
اين كتاب،‌ به همت مؤسسة نشر الفقاهه، به سال 1417 ق و نيز در نجف اشرف چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 441-442
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :