امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1612
رجال العلامة الحلي: خلاصة الاقوال في معرفة الرجال
مؤلف:
علامه حلي ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهر (م 726ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
در بخش معرفي كتب فقهي ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب داراي 26 فصل، 10 فايده (که شناخت آن ها ضروري به نظر مي رسد) مي باشد که هر فصل داراي چند باب است. مؤلف در هر فصل يکي از حروف به ترتيب الفبا؛ بحث کرده و رواه را با مشخصات كامل نقل کرده و سپس به ثقه يا ضعيف بودن راوي اشاره مي كند. اين كتاب نيز مانند ساير كتب علامه، در اين فن كتاب جامع و خوبي مي باشد.
شروح و تعليقات:
اين كتاب با تعليقات سيد محمد صادق بحرالعلوم منتشر شده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب، در يک جلد به زبان عربي به كوشش مكتبة الرضي، در قم، به سال 1381 ق چاپ و منتشر شده است.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 446
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :