امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1566
معراج اهل الكمال الي معرفة الرجال
مؤلف:
شيخ سليمان ماحوزي بحراني(م1121ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي از مفاخر جهان علم و از نوابغ روزگار بوده است. خود وي در آخر رسالة فهرست علماي بحرين چنين مي فرمايد: «من قرآن كريم را در حدود هفت سالگي حفظ نمودم و تحصيل علوم اسلامي را در سن بيست سالگي شروع كردم و تا اين زمان (سال 1099) همواره به تحصيل و تحقيق مشغول بوده ام.» مرحوم محقق بحراني مي فرمايد: «ايشان در همان دوران طفوليت از تمام جهات استثنا بوده است.»
استادان:
شيخ احمد بن محمد بن يوسف بن صالح, شيخ سليمان بن علي بن راشد، شيخ صالح بن عبدالكريم،‌شيخ محمد بن احمد بن ناصر، شيخ محمد بن ماجد بن مسعود، شيخ جعفر بن شيخ علي، علامه مجلسي، ‌شيخ احمد بن شيخ محمد، و سيد بن سليمان بن اسماعيل و ....
شاگردان:
شيخ احمد بن ابراهيم بن احمد بن صالح، شيخ احمد بن شيخ عبدالله و برادرانش: شيخ حسن و شيخ حسين، سيد علي بن ابراهيم،‌شيخ علي بن شيخ عبدالصمد ، شيخ عبدالله بن صالح و ....
تأليفات:
ايشان بيش از صد جلد كتاب در علوم مختلف مثل كلام، فلسفه، ادبيات، لغت، فقه،‌ اصول، منطق و رجال دارد. ايشان فقط در رجال و روايت 21 جلد كتاب به يادگار گذاشته است.[1]
معرفي اجمالي كتاب:
از خصوصيات كتاب يكي اين است كه مؤلف مشخصات كامل روات را ذكر مي كند و در بارة بعضي از روات كه مجهول اند و يا چند قول در باره شان هست،‌تحت عنوان «فائده» به طور مفصل، بحث مي كند. ويژگي دوم اينكه مؤلف حتي بعضي روات اهل سنت را كه قابل اعتماد بوده اند،‌ نام برده است. سوم اينكه كتاب به ترتيب الفبا تنظيم گرديده است تا چنان كه خود در اول كتاب گفته، ‌اهل علم به آساني بتوانند از كتاب بهره گيرند. چهارم اينكه مؤلف به تفصيل راجع به قواعد و ضوابطي كه بزرگان نقل و طرح كرده اند بحث كرده است. اين کتاب را مولف در شرح کتاب الفهرست شيخ طوسي نوشته است ولي شرح آن تمام نشده و فقط حرف الف, الباء و التاء نوشته شده است.
تحقيق:
سيد مهدي رجائي و عبدالزهراء عونياتي.
وضعيت نشر:
اين كتاب، در مطبعة سيد الشهداء ـ عليه السّلام ـ ، در ايران، به سال 1412 ق به چاپ رسيده است.

[1] . مقدمة معراج اهل الكمال الي معرفة الرجال.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 450-451
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :