امروز:
چهار شنبه 27 دي 1396
بازدید :
1618
روضات الجنات في احوال العلماء و السّادات
مؤلّف:
ميرزا محمد باقر موسوي خوانساري (م 1313 هـ . ق)
زندگي نامه:
عالم و فرزانة انديشمند، رجالي صاحب نام ميرزا محمدباقر موسوي خوانساري در سال 1226 هـ . ق در خوانسار ديده به جهان گشود. وي پس از تحصيلات ابتدايي به نجف اشرف مشرف و از محضر علماء آن عصر تلمذ كرد. پدر او كه از علماء نامدار و فقهاي عصر خود بوده در تربيت ايشان نقش مهمي را ايفا كرده است.
اساتيد:
سيد ابراهيم موسوي قزويني (صاحب ضوابط)، شيخ حسن (صاحب جواهر) و ...
تأليفات:
احسن العطيه في شرح الالفيّة للشهيد، طرف الاخبار لتحف الأخيار، تلخيص مجموعه ورّام ادب السان، جواهر الآثار و جوائز الأبدار، النهريه، قرّة العين و سرور النشأتين و رساله هاي ديگر[1].
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب كه در بين علماء و محققان از جايگاه والائي برخوردار است. در ذكر علماء و زندگي نامه، اساتيد، شخصيت، شاگردان و علم آنها و نكات قابل توجه ديگري در خصوص زندگي علماء و مترجمين مي باشد و در واقع دايرة المعارفي در مورد جميع علماء است، كه از مسائل مختلف در احوال علماء بحث كرده و از همة علماء به خصوص كساني كه شهرت كمي نيز دارند، در اين كتاب بحث شده است. كتاب حاضر بر اساس حروف الفبا تنظيم شده و در ترجمه هر شخص اسم شبيه به آن شخص را هم آورده است و در پايان هر جلد فهرست اعلام، اوطان و فهرست عامه را نيز آورده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب در هشت جلد با تحقيق شيخ اسد الله اسماعيليان به زبان عربي به وسيله انتشارات دار الاسلاميه بيروت در سال 1411 هـ . ق به چاپ رسيده است.

[1] . مقدمة كتاب روضات الجنّات.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :