امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1405
الرسائل الرجاليه
مؤلف:
شيخ محمد بن ابراهيم بن محمد حسن بن محمد قاسم كلباسي (كرباسي)، مكنّا به ابوالمعالي (م 1315ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي از زاهدترين، عابدترين، دانشمندترين اعاظم عصر خويش، در علوم مختلف، مجتهد و صاحب نظر بود. شيخ عباس قمي در الكني و الالقاب مي فرمايد: ,ابوالمعالي اصفهاني، عالم فاضل، متفكر دقيق، بسيار احتياط كننده و داراي تأليفات فراوان بوده است,. مرحوم سيد امين مي فرمايد: ,وي عالمي عامل،‌فاضل،‌دقيق النظر، كثير الاحتياط، شديد الورع، و عالم رباني منقطع به سوي كمال و علم است. من او را ديدم؛ وي اعقل زمان خودش بود,[1]
استادان:
سيد حسن مدرس،‌سيد امير محمد بن عبدالصمد الحسيني.
شاگردان:
امير محمد صادقي، سيد ابوالقاسم بن محمدباقر حسيني، كمال الدين (صاحب سماء ‌المقال)، فرزندش جمال الدين و ....
تأليفات:
وي حدود 75 كتاب و 31 رساله به رشته تحرير در آورده است[2].
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب مشتمل بر چندين رساله است. در مجموع اين كتاب قواعد و ضوابط مفيد براي اخذ قول راوي به دست مي دهد و در حد خود كتابي جامع به شمار مي آيد. ده رساله در اين کتاب آمده است که رساله اول در ثقه رساله اي در جواز الاکتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدم, رساله سوم در تزکيه رواه از اهل رجال رساله چهارم در اصحاب اجماع, رساله ÷نجم در مورد نجاشي, رساله ششم در مورد ابن غضائري ما رساله هفتم در مورد شيخ بهائي, رساله هشتم در مورد محقق خوانساري و رساله نهم در صحيفه سجاديه و رساله دهم در تفسير منسوب به امام حسن عسکري - عليه السلام - , بحث مي کند. در مورد هر يک از موضوعات دهگانه, مباحث مفيد و جامعي را آورده است.
وضعيت نشر: اين کتاب در دو جلد به زبان عربي به همت دارالحديث الثقافيه در سال 1422 هـ . ق به چا÷ رسيده است.

[1] . الكني والالقاب،‌ج 1، ص 159؛ اعيان الشيعه، ج 2، ص 432، مقدمة تنقيح المقال.
[2] . ر.ك: مقدمة الرسائل الرجاليه.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 445
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :