امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1693
تنقيح المقال في علم الرجال
مؤلف:
شيخ عبدالله مامقاني (م 1351 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي يكي از برجسته ترين دانشمندان شيعه در علوم متعدد خصوصاً در علم رجال بوده است. آقا بزرگ تهراني مي فرمايد: «كتاب تنقيح المقال مفصل ترين و جامع ترين كتب رجالي شيعه است. مدت تحقيق و تهذيب و چاپ اين كتاب،‌كه سه جلد است، از سه سال تجاوز نكرد و هيچ رجالي اي چنين توفيقي نداشته است[1]».
تأليفات:
مقياس الهداية في علم الدراية، مرآة الكمال، سراج الشيعة في آداب الشريعة، تلخيص مقياس الهداية،‌تنقيح المقال.
معرفي اجمالي كتاب:
جلد اول كتاب داراي مقدمه اي است كه مؤلف در آن به چند مطلب اساسي پرداخته است؛ مباحثي همچون: تعريف علم رجال،‌موضوع آن، دليل حاجت به اين علم و فوايد آن (كه حدود 29 فايده ذكر مي شود.) در جلد دوم تا جلد ششم نام راويان به ترتيب حروف الفبا ذكر شده است. مؤلف، جلد ششم كتاب خود را به القاب و كنيه هاي روات اختصاص داده و در انتهاي آن مطلبي تحت عنوان «خاتمه» آورده و ده فايده را ذكر كرده است. کتاب حاضر از مسبوط ترين کتاب هاي رجالي مي باشد که در آن تراجم هر صحابه, تابعين و ساير اصحاب ائمه و غير آنها تا قرن چهارم را ذکر کرده است.
وضعيت نشر:
اين كتاب، در سه جلد رحلي به خط احمد نجفي زنجاني ‌در نجف اشرف به چاپ رسيده است.
هم چنين اين کتاب با تحقيق و تعليق فرزندش آيت الله حاج شيخ محيي الدين مامقاني در حال چاپ است که تاکنون 10 جلد آن به چاپ رسيده است.

[1] . الذريعه، ج 4، ص 466.
محمد رضا ضميري- کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي, ص 444-445
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :