امروز:
يکشنبه 1 بهمن 1396
بازدید :
1556
معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء
مؤلّف:
الشيخ محمد حرز الدين (م 1365 هـ . ق)
زندگي نامه:
وي در خانواده اي از اهل فضل و ادب در سال 1273 هـ . ق در نجف اشرف ديده به جهان گشوده و تحت تربيت پدر و برادر خود مراحل رشد و تربيت را طي كرد. او داراي اخلاقي نيك و جامع فضائل اخلاقي بوده است. در هر مجلسي كه حاضر مي شد با ذكر حديث، نكته علمي، ادبي، تاريخي و اخلاقي مجلس را مشحون به فايده مي كرد. شيخ محمد عالمي با حلم، ورع و زهد و آزاد انديش و صريح اللهجه بوده است.
اساتيد:
شيخ لطف الله مازندارني، شيخ ملا محمدكاظم آخوند خراساني، سيد محمدكاظم يزدي، شيخ هادي طهراني و ملا محمد ايرواني، شيخ ابراهيم غراوي، شيخ محمدحسين كاظمي، ميرزا حبيب الله رشتي و ...
شاگردان:
شيخ محمد بن جعفر زاهد، شيخ جعفر استرآبادي، سيد محمد باقر جيلاني اصفهاني، سيد شهاب الدين مرعشي، شيخ هادي طرفي، شيخ محمد تقي خليلي و ميرزا صادق خليلي
تأليفات:
الاحتجاج، الاسلام و الايمان، الامامة، الغيبه، مراقد المعارف، الفوائد الفقهيّه، النوادر، الفوائد الرجاليّه، فوائد المقال و معارف الرجال و حدود 400 اثر ديگر.[1]
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در ترجمه و زندگي نامة علماء و ادباء است كه در آن به ذكر تراجم علماء و ادباء معاصر و كساني كه به عصر مؤلّف نزديك بوده اند، پرداخته شده است.
مؤلّف از زندگي نامه علماي حدود سال 1150 هـ . ق شروع و تا عصر خود ادامه مي دهد. در ذكر هر شخص به زندگي وفات، اساتيد، شاگردان و تأليفات او اشاره كرده و از ذكر فضائل و خصوصيّات اخلاقي و فردي آنها غافل نشده است. كتاب معارف الرجال در نوع و موضوع خود، كتابي بي نظير و مورد اعتماد علماء و بزرگان مي باشد. ترتيب كتاب بر اساس حروف الفباء تنظيم و ترتيب داده شده است.
تحقيق و تعليق:
شيخ محمد حسين حرز الدين
وضعيت نشر:
اين كتاب در سه جلد به زبان عربي به وسيله كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي به چاپ رسيده است.

[1] . مقدمه كتاب معارف الرجال.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :