امروز:
جمعه 29 دي 1396
بازدید :
1513
اعيان الشيعه
مؤلف:
سيد محسن بن عبدالكريم معروف به سيد محسن امين حسيني عاملي (م 1372 ق)
زندگي نامه:
وي در سال 1284 ق در شقراء كه روستايي از جبل عامل است متولد و در سال 1372 ق پس اخذ و رسيدن به مدارج عاليه علم و اجتهاد در دمشق در گذشت. او از افاضل و دانشمندان علماي شيعه بوده كه آثار قلمي او به خصوص در تاريخ، فقه، تراجم و رجال، از جايگاه شايسته اي بين علماء و بزرگان برخوردار است.
اساتيد:
سيد محمدحسين، سيد جواد مرتضي، سيد نجيب الدين فضل الله عاملي، سيد احمد كربلائي، شيخ محمدباقر نجم آبادي، شريعت اصفهاني، آخوند خراساني، حاج آقا رضا همداني، شيخ محمد طه نجف.
شاگردان:
سيد مهدي آل ابراهيم، شيخ منير، شيخ عبدالطيف شبلي، تقي دمشقي و ...
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب حاوي شرح حال تمام بزرگان و شخصيتهاي شيعه مذهب از صدر اسلام تا عصر مؤلّف از قبيل صحابه پيامبر، تابعين، تابعينِ تابعين، علماء راويان حديث محدثان، قرّاء، مفسران، فقها، حكماء، متكلمان، منطقين، رياضي دانان، نحويين، صرفين, لغويين و دانشمندان علوم معاني بيان و غيره در تمام رشته هاي علوم انساني، تجربي و حتّي پادشاهان، امرا، اعم از زنان و مردان با ذكر تاريخ تولد وفات و اخبار و لطيفه ها و ذكر پاره اي از نثر و نظم آنها مي باشد. ترجمه پادشاهان و امرا و وزراء و سركردگان هر چند ظالم هم که در كتابهاي ديگر يافت نمي شود در اين كتاب آمده است. كتاب حاضر حاوي 12000 شرح حال است.
مستدركات اعيان الشيعه به همّت فرزند ايشان در 10 جلد به رشته تحرير در آمده است. فرزند ايشان حسن امين مي نويسد، پدرم شخصيتهايي را كه در قيد حيات بودند در كتاب خودش نمي آورد. من شخصيت هايي را كه بعد از پدرم از دنيا رفته بودند و آنهايي را كه از قلم پدرم افتاده بودند در مستدركات جمع آوري كردم.
كتاب اعيان الشيعه و مستدركات آن از ارزشمندترين مجموعة رجالي و شخصيت شناسي شيعه است كه مورد اعتماد عموم بزرگان و دانشمندان مي باشد.
وضعيت نشر:
كتاب اعيان الشيعه در يازده جلد به زبان عربي به همّت انتشارات دارالتعارف بيروت در سال 1406 هـ . ق منتشر شده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :